Σήμερα (30/11), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε νέους κανόνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να μειωθούν οι πλαστικές και χάρτινες συσκευασίες, μέσω της επαναχρησιμοποίησης ή ανακύκλωσής τους. Το 40% των πλαστικών υλών και το 50% του χαρτιού που χρησιμοποιούνται στην Ένωση, προορίζονται για συσκευασίες. Αν δεν αναληφθεί δράση, τα απορρίμματα συσκευασιών θα αυξηθούν κατά 19% έως το 2030, και κατά 46% για τα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών, τόνισε η Επιτροπή.

Η προτεινόμενη αναθεώρηση της νομοθεσίας της Ένωσης για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασιών έχει τρεις κύριους στόχους. Πρώτον, τη μείωση της παραγωγής απορριμμάτων συσκευασιών, τον περιορισμό των περιττών συσκευασιών και την προώθηση λύσεων για την επαναχρησιμοποίησή τους.

Δεύτερον, να είναι ανακυκλώσιμες όλες οι συσκευασίες στην ευρωπαϊκή αγορά με οικονομικά βιώσιμο τρόπο, έως το 2030. Τρίτον, τη μείωση της ανάγκης για πρωτογενείς φυσικούς πόρους και τη δημιουργία μίας αγοράς δευτερογενών πρώτων υλών που λειτουργεί εύρυθμα, αυξάνοντας τη χρήση ανακυκλωμένων πλαστικών στις συσκευασίες μέσω υποχρεωτικών στόχων.

Συγκεκριμένα:

Πρωταρχικός στόχος, είναι η μείωση των απορριμμάτων συσκευασιών κατά 15% έως το 2040 κατά κεφαλήν ανά κράτος – μέλος, σε σύγκριση με το 2018. Αυτό, θα οδηγήσει σε συνολική μείωση των αποβλήτων στην Ένωση κατά περίπου 37% σε σύγκριση με το σενάριο χωρίς αλλαγή της νομοθεσίας. Θα επιτευχθεί τόσο μέσω της επαναχρησιμοποίησης, όσο και της ανακύκλωσης.

Οι εταιρείες θα πρέπει να προσφέρουν ένα ορισμένο ποσοστό των προϊόντων στους καταναλωτές σε επαναχρησιμοποιήσιμες ή επαναπληρούμενες συσκευασίες, για παράδειγμα συσκευασμένα ποτά και γεύματα ή παραδόσεις ηλεκτρονικού εμπορίου. Θα υπάρξει, επίσης, κάποια τυποποίηση των μορφοτύπων συσκευασίας και σαφής επισήμανση των επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών.

Θα απαγορευθούν ορισμένοι τύποι συσκευασιών, για παράδειγμα συσκευασίες μίας χρήσης για τρόφιμα και ποτά όταν καταναλώνονται σε εστιατόρια και καφετέριες, συσκευασίες μίας χρήσης για φρούτα και λαχανικά, μικρές φιάλες σαμπουάν και άλλες μικρές συσκευασίες σε ξενοδοχεία.

Πολλά μέτρα αποσκοπούν στην προοπτική να καταστήσουν τις συσκευασίες πλήρως ανακυκλώσιμες έως το 2030. Αυτό, περιλαμβάνει τον καθορισμό κριτηρίων σχεδιασμού για τις συσκευασίες, τη δημιουργία υποχρεωτικών συστημάτων ανταποδοτικής ανακύκλωσης για τις πλαστικές φιάλες και τα δοχεία αλουμινίου και τον σαφή προσδιορισμό των πολύ περιορισμένων τύπων συσκευασιών που πρέπει να είναι λιπασματοποιήσιμοι, ώστε οι καταναλωτές να τις απορρίπτουν σε περιέκτες βιολογικών αποβλήτων.

Θα υπάρχουν υποχρεωτικά ποσοστά ανακυκλωμένου περιεχομένου, που θα πρέπει να περιλαμβάνουν οι παραγωγοί στις νέες πλαστικές συσκευασίες. Καθεμία θα φέρει επισήμανση, στην οποία θα αναγράφεται από τι υλικά παρασκευάσθηκε και σε ποια ροή αποβλήτων πρέπει να απορρίπτεται. Οι περιέκτες συλλογής αποβλήτων θα φέρουν τις ίδιες επισημάνσεις. Τα ίδια σύμβολα θα χρησιμοποιούνται παντού στην Ένωση.

Η Επιτροπή υπολογίζει ότι έως το 2030, τα προτεινόμενα μέτρα θα μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις συσκευασίες σε 43 εκατ. τόνους σε σύγκριση με 66 εκατ. τόνους, εάν δεν τροποποιηθεί η νομοθεσία. Η χρήση νερού θα μειωθεί κατά 1.1 εκατ. κυβικά μέτρα. Το κόστος της περιβαλλοντικής ζημίας για την οικονομία και την κοινωνία θα μειωθεί κατά 6.4 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με το βασικό σενάριο του 2030.

Προσθέτως, ο συνολικός αντίκτυπος στην οικονομία και στη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ένωση είναι θετικός. Μόνο η προώθηση της επαναχρησιμοποίησης αναμένεται να οδηγήσει σε περισσότερες από 600.000 θέσεις εργασίας στον τομέα της επαναχρησιμοποίησης έως το 2030, πολλές από τις οποίες σε τοπικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Η Επιτροπή εντόπισε τρόπους για την παραγωγή πλαστικών βιολογικής προέλευσης, τα βιοαποδομήσιμα και τα λιπασματοποιήσιμα πλαστικά. Πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις, ώστε τα εν λόγω πλαστικά να έχουν θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο και να μην επιδεινώνουν τη ρύπανση, την κλιματική αλλαγή και την απώλεια βιοποικιλότητας.

Η πρόταση για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασιών θα εξετασθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας.

Διαβάστε ακόμη: