Ούτε αύξηση κεφαλαίου πρόκειται να κάνει το φθινόπωρο η Εθνική Τράπεζα, ούτε το ΤΧΣ πρόκειται να προβεί σε placement του 20% των μετοχών που κατέχει στην γηραιά κυρία των τραπεζών!