Διαδικασία συζητήσεων με ενδιαφερόμενους επενδυτές για τη θυγατρική της Volterra A.E. ξεκίνησε, υπό την καθοδήγηση χρηματοοικονομικού συμβούλου, η ΑΒΑΞ Α.Ε.

Όπως αναφέρει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση, σε συνέχεια της από 25.11.2021 χρηματιστηριακής ανακοίνωσης της ΑΒΑΞ ΑΕ (η “Εταιρεία”) σχετικά με δημοσιεύματα αναφορικά με την θυγατρική Volterra AE, και κατόπιν σχετικής ανανέωσης του στρατηγικού της πλάνου, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό ότι η Εταιρεία – υπό την καθοδήγηση χρηματοοικονομικού συμβούλου – έχει εκκινήσει διαδικασία συζητήσεων με ενδιαφερόμενους επενδυτές για την εν λόγω θυγατρική εταιρεία.

Επί του παρόντος, δεν υπάρχει οριστική κατάληξη των συζητήσεων ή οιαδήποτε συμφωνία για μεταβίβαση της εν λόγω θυγατρικής ή μέρους αυτής, αναφέρει η εταιρεία και προσθέτει:

Η ΑΒΑΞ θα λάβει υπόψη την πιθανή διακοπή της σχετικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του ΔΠΧΑ 5, στις οικονομικές καταστάσεις του 2021 οι οποίες θα δημοσιευτούν την 27.04.2022.

Για οποιαδήποτε αλλαγή στα ανωτέρω, η Εταιρεία θα προβεί στις δέουσες γνωστοποιήσεις προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, καταλήγει η ανακοίνωση.

Αυτό όμως που λέει η λογική είναι ότι σήμερα οι τιμές της ενέργειας είναι υψηλές (φυσικό αέριο, ρεύμα), ωστόσο κάποια δεδομένη στιγμή θα ισορροπήσουν.

Αυτό έχουν κατά νού στην Motor Oil και γι’ αυτό και διεκδικούν την εξαγορά της Volterra.

H τελευταία χάνει λεφτά σήμερα αλλά στα χέρια ενός καθετοποιημένου παραγωγού αρχικά οι απώλειες μπορούν να αντισταθμιστούν.

Και η Motor oil θα διαθέτει υψηλότερο μερίδιο αγοράς στην προμήθεια ρεύματος.