Η αμερικανική τράπεζα Goldman Sachs, μετά την έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εξηγεί τι θα σήμαινε η απόφαση του ΔΣ να εφαρμόσει κάποιου είδους ευελιξία στις επανεπενδύσεις του προγράμματος αγορών ομολόγων για την πανδημία (PEPP), προκειμένου να μπορέσει να διατηρήσει τη λειτουργία της νομισματικής πολιτικής αλλά και του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής με τον ίδιο τρόπο στις χώρες της Ευρωζώνης.ις

Η ίδια αναφέρει ότι αναμένει ότι η ΕΚΤ θα χρησιμοποιήσει ευέλικτη πολιτική στην επανεπένδυση του PEPP τόσο χρονικά όσο και σε όλες τις δικαιοδοσίες.

Η Goldman Sachs, χρησιμοποιώντας τις δικές της εκτίμησε για τις επανεπενδύσεις του προγράμματος PEPP κατά τα επόμενα έτη, προβαίνει σε μια εκτίμηση στην επίπτωση αυτού του εργαλείου στα κρατικά spreads, ειδικά των χωρών του Νότου.

Από τα στοιχεία της τράπεζας προκύπτει ότι η Ελλάδα θα έχει τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση από όλες τις εμπλεκόμενες χώρες που εξετάζει η Goldman Sachs.

«Υποθέτουμε πλήρη μετατόπιση των επανεπενδύσεων του προγράμματος PEPP του 2022 και του 2023 στις χώρες της περιφέρειας, ανάλογα με τη βαρύτητα του κλειδιού κεφαλαίου τους. Μπορούμε στη συνέχεια να αντιστοιχίσουμε τις μεταβολές με βάση την ελεύθερη διασπορά των ομολόγων στις αντίστοιχες κινήσεις των κρατικών spreads. Αυτή η άσκηση θα υποδείκνυε μια επίδραση της επανεπένδυσης ευελιξίας της τάξης των 30-40 μ.β. στην Ιταλία και την Ισπανία και 83,6 μονάδες βάσης περίπου για την Ελλάδα.

Ο αντίκτυπος σε συνθήκες πίεσης θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερος, αλλά, αντίθετα, οι αγορές είναι απίθανο να τιμολογήσουν μια πλήρη εκτροπή των επανεπενδύσεων του 2022-23 προς την περιφέρεια, χωρίς πρώτα η ΕΚΤ να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το σχεδιασμό. Η ανάλυση αυτή δείχνει ότι, ενώ η πλήρης κινητοποίηση της ευελιξίας στις επανεπενδύσεις θα μπορούσε να προσφέρει κάποια ανακούφιση στα spreads των ομολόγων της περιφέρειας, αυτή δεν δείχνει να είναι επαρκής ως εργαλείο αντιμετώπισης της κρίσης», εξηγεί η αμερικανική επενδυτική τράπεζα και για αυτό αναμένει το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός νέου μηχανισμού στήριξης που θα είναι περισσότερο ουσιαστικός για τη συγκράτηση των κρατικών αποδόσεων.

Tο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ έδωσε εντολή για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης του σχεδιασμού ενός νέου μέσου κατά του κατακερματισμού, και αναμένουμε τώρα ότι η ΕΚΤ θα ανακοινώσει τις λεπτομέρειες αυτού του μηχανισμού στήριξης κατά τη συνεδρίαση του Ιουλίου», εξηγούν οι οικονομολόγοι της Goldman Sachs.

Αναφορικά με την πορεία των επιτοκίων διατηρεί την πρόβλεψή της ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ θα αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μ.β. τον Ιούλιο και θα ακολουθήσουν αυξήσεις 50 μ.β. το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο φέτος. Αναμένει παράλληλα, επιστροφή σε πιο σταδιακό ρυθμό με 25 μ.β. στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου φέτος, ακολουθούμενη από τρεις ακόμη αυξήσεις 25 μ.β. το 2023, συμπεριλαμβανομένων του Φεβρουαρίου, του Μαρτίου και του Ιουνίου, με τελικό επιτόκιο 1,75%», εξηγεί η αμερικανική τράπεζα μετά και την έκτακτη συνεδρίαση της ΕΚΤ.