Είναι αξιοσημείωτο. Οι αυξήσεις κεφαλαίου σε Τράπεζα Πειραιώς– Αlpha bank – ΔΕΗ πραγματοποιήθηκαν με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης καθώς όπως υποστήριζαν κάποιοι χρειαζόταν γρήγορες διαδικασίες για την συμμετοχή των ξένων επενδυτών.

Ένα χρόνο και κάτι μετά οι αυξήσεις κεφαλαίου της Ιντρακατ και της Ελλάκτωρ δίνουν τις απαντήσεις καθώς οι τιμές βρίσκονται αρκετά πάνω από την τιμή διάθεσης.