Η σημερινή γενική συνέλευση της Τέρνα Ενεργειακή αναμένεται να δώσει κάποια ορατότητα για την συμφωνία με τους Αυστραλούς την ίδια ώρα που οι γενικές συνελεύσεις των ομολογιούχων της Γεκ- Τέρνα θα δώσουν την έγκριση τους στην πώληση του περιουσιακού στοιχείου.

Πέραν της Τέρνα όμως, τα οφέλη περνούν στην μετοχή της Γεκ- Τέρνα η οποία με την αποπληρωμή του δανεισμού, αλλά και την σύσταση της κοινοπραξίας για το καζίνο θα μπορέσει να ξεκολλήσει από τα επίπεδα των 9,60 ευρώ.

H συνέλευση της Τέρνα, πάντως, θα εγκρίνει την διανομή μερίσματος 0,34 ευρώ για τους μετόχους της.