Εκπνέει στις 30 Αυγούστου η προθεσμία όπου οι φορολογούμενοι θα πρέπει να έχουν υποβάλλει τις φορολογικές δηλώσεις τους.

Μετά η εκπρόθεσμη υποβολή συνεπάγεται με πρόστιμο 100 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι ότι για τους δικαιούχους που δεν έχουν προχωρήσει ακόμα στην αίτηση για το Fuel Pass 2, η μόνη προϋπόθεση για την είσπραξη του επιδόματος είναι να έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα τη φορολογική τους δήλωση.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι περισσότερες από 6 εκατ. φορολογικές δηλώσεις έχουν ήδη υποβληθεί ενώ το 34,75% των δηλώσεων είναι χρεωστικές και το 13,43% πιστωτικές.

Ο φόρος εισοδήματος και ο ΕΝΦΙΑ, πέραν από τις άτοκες δόσεις της Εφορίας, μπορούν να ενταχθούν και στην πάγια ρύθμιση των έως 24 δόσεων ή να αποπληρωθούν σε παραπάνω δόσεις μέσω της υπηρεσίας άτοκων δόσεων των τραπεζών.

Όσοι φορολογούμενοι εξοφλήσουν εφάπαξ την οφειλή του φόρου εισοδήματος έως τις 30 Αυγούστου θα έχουν έκπτωση 3%.

Η καταβολή του φόρου για τις δηλώσεις αυτές πραγματοποιείται σε οκτώ άτοκες ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες οι δύο πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι το τέλος του μήνα.

Τι ισχύει για τις τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις

Οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα διόρθωσης των λαθών κατά τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης. Αν ο φορολογούμενος διαπιστώσει ότι η φορολογική δήλωση που υπέβαλε περιέχει λάθος ή παράλειψη, έχει τη δυνατότητα να υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση.

Αν ο φορολογούμενος υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση εντός της προθεσμίας υποβολής της αρχικής φορολογικής δήλωσης, δηλαδή έως 30 Αυγούστου 2022, τότε και η τροποποιητική φορολογική δήλωση επέχει θέση αρχικής δήλωσης και θεωρείται ότι και οι δύο, αρχική και τροποποιητική, έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα.

Ο άμεσος προσδιορισμός φόρου που προκύπτει από την τροποποιητική δήλωση υποκαθιστά τον αρχικό άμεσο προσδιορισμό φόρου. Αν η τροποποιητική δήλωση υποβληθεί έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, τότε ο φορολογούμενος αποφεύγει το πρόστιμο των 100, 250 ή 500 ευρώ.

Η εκκαθάριση της φορολογικής του δήλωσης που έχει γίνει με τα αρχικά δεδομένα θα ακυρωθεί και θα γίνει νέα εκκαθάριση με τα νέα στοιχεία και ο φόρος θα προσδιοριστεί με βάση τα οριστικά εισοδηματικά ή τεκμαρτά δεδομένα.

Επίσης δεν επιβάλλεται το πρόστιμο των 100 ευρώ για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, όταν το επιπλέον προς καταβολή ποσό φόρου δεν ξεπερνά τα 100 ευρώ.

 

Διαβάστε ακόμη: