«Η Ουκρανία θα έχει την ανάγκη εφαρμογής ενός πλάνου ανοικοδόμησης, παρόμοιου με εκείνο που προσέφεραν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στην Ευρώπη με το πέρας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου», υποστήριξε ο κ. Χαν σε σημερινή (06/04) του τοποθέτηση.

Οι ΗΠΑ χορήγησαν στη μεταπολεμική Ευρώπη ποσό ισότιμο των 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε διάστημα τεσσάρων ετών, στο πλαίσιο του σχεδίου Μάρσαλ.

Η προοπτική θα οδηγούσε σε ταχύτερη ανάπτυξη της χώρας, ύστερα από τις καταστροφές που προκάλεσαν οι ρωσικές δυνάμεις, σύμφωνα με τον επίτροπο.

Δίχως να προχωρά σε εκτιμήσεις όσον αφορά το χρηματικό ποσό το οποίο θα απαιτείτο δυνητικά, επεσήμανε πως «η Ευρώπη δεν έχει την ικανότητα να αναλάβει μόνη την προσπάθεια ανασυγκρότησης και πιθανώς συμβάλλουν στην υλοποίηση όλα τα κράτη της G20, συμπεριλαμβανομένης και της Ρωσίας».

«Υπάρχουν πολλά αχρησιμοποίητα δάνεια στο Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ η Ένωση δεν προσβλέπει στη σχεδίαση κοινού προγράμματος δανεισμού. Από τα διαθέσιμα 380 δισεκατομμύρια ευρώ, οι κυβερνήσεις έχουν αιτηθεί μονάχα τα 166 μέχρι στιγμής.

Με σκοπό την κάλυψη δαπανών για την αντιμετώπιση του προσφυγικού κύματος, τα κράτη – μέλη θα μπορούσαν να λάβουν κάποια ποσά που τούς αναλογούν βάσει του πολυετούς προϋπολογισμού του 2021 – 2027», ολοκλήρωσε ο Γιοχάνες Χαν.