Στο 6,1% επιβραδύνθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη τον Μάιο, από το 7% του Απριλίου, με τον μηνιαία ρυθμό να παραμένει αμετάβλητος.

Στην Ελλάδα, ο εναρμονισμένος δείκτης υποχώρησε στο 4,1%.

Ο δομικός δείκτης τιμών καταναλωτή της Ευρωζώνης, εξαιρουμένης της ενέργειας, των τροφίμων, του αλκοόλ και του καπνού ενισχύθηκε 5,3% τον Μάιο σε ετήσια βάση και 0,2% σε μηνιαίο επίπεδο.

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 7,1% τον Μάιο του 2023, από 8,1% τον Απρίλιο.  Ένα χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό ήταν 8,8%.

Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο (2,0%), το Βέλγιο (2,7%), τη Δανία και την Ισπανία (αμφότερα 2,9%).

Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στην Ουγγαρία (21,9%), την Πολωνία και την Τσεχία (και οι δύο 12,5%).  Σε σύγκριση με τον Απρίλιο, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε είκοσι έξι κράτη μέλη και αυξήθηκε σε ένα.

Τον Μάιο, την υψηλότερη συμβολή στον ετήσιο πληθωρισμό της ζώνης του ευρώ είχαν τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός (+2,54 ποσοστιαίες μονάδες, π.μ.), ακολουθούμενα από τις υπηρεσίες (+2,15 π.μ.), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (+1,51 π.μ.) και την ενέργεια (-0,09 π.μ.).

Διαβάστε περισσότερα