Στο 9,1% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο από 8% τον Μάρτιο, σε ετήσια βάση, ενώ στην Ευρωζώνη παρέμεινε αμετάβλητος στο 7,4% σε σχέση με τον Μάρτιο.

Ο ετήσιος εναρμονισμένος πληθωρισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 8,1% τον Απρίλιο του 2022, από 7,8% τον Μάρτιο και 2% τον Απρίλιο του 2021.

Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Γαλλία, τη Μάλτα ( και οι δύο στο 5,4%) και τη Φινλανδία (5,8%).  Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Εσθονία (19,1%), στη Λιθουανία (16,6%) και στην Τσεχία (13,2%).

Η προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat έκανε λόγο για εναρμονισμένο πληθωρισμό 7,5% στην Ευρωζώνη και 9,4% στην Ελλάδα.

Σε σύγκριση με τον Μάρτιο, ο πληθωρισμός μειώθηκε σε τρία κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε δύο και αυξήθηκε σε είκοσι δύο.

Τον Απρίλιο, η μεγαλύτερη συμβολή στον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού της ζώνης του ευρώ προήλθε από την ενέργεια (+3,7%,), ακολουθούμενες από τις υπηρεσίες (+1,38%), τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (+1,35%) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (+1,02%).