Ισχυρότερη σε σχέση με την πρώτη εκτίμηση ήταν η ανάπτυξη της Ευρωζώνης στο πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Eurostat.

Το ΑΕΠ των χωρών της Ευρωζώνης αυξήθηκε 0,3% σε τριμηνιαία βάση και 5,1% σε ετήσια βάση έναντι αύξησης 0,2% και 5%, αντίστοιχα, με βάση την πρώτη εκτίμηση της Eurostat.

Ο ρυθμός ανάπτυξη της Ευρωζώνης σε τριμηνιαία βάση ήταν ο ίδιος με το τελευταίο τρίμηνο του 2021, παρά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου, η οποία διατάραξε τις εφοδιαστικές αλυσίδες, έπληξε την εμπιστοσύνη και εκτίναξε τις τιμές ενέργειας.

Η απασχόληση αυξήθηκε 0,5% σε τριμηνιαία βάση και 2,6% σε ετήσια έναντι αύξησης 0,4% και 2,1%, αντίστοιχα, στο τελευταίο τρίμηνο του 2021.