Στην αγορά 503.934 μετοχών της Ελληνικής Τράπεζας, προχώρησε η Eurobank, έναντι 1,29 εκατ. ευρώ. Στο 55,42% ανέρχεται η συμμετοχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Τράπεζα Eurobank Α.Ε., θυγατρική της Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε., ανακοινώνει ότι στις 10 Ιουνίου 2024 αγόρασε 503.934 μετοχές της Ελληνικής Τράπεζας στην τιμή των €2,56 ανά μετοχή και έναντι συνολικού τιμήματος €1,29 εκ. περίπου.

Η Eurobank, μετά την παραπάνω απόκτηση, κατέχει άμεσα 228.789.554 μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 55,42% του συνολικού εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Ελληνικής Τράπεζας.

Διαβάστε ακόμη