H Εθνική Ασφαλιστική, εδώ και 131 χρόνια, αποτελεί ισχυρή επιχειρηματική οντότητα στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον, καθορίζοντας ειδικότερα τις τάσεις στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά. Η παρουσία της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το κοινωνικό σύνολο, όπου δραστηριοποιείται, επηρεάζοντας και επηρεαζόμενη από τα εκάστοτε δεδομένα.

Αναγνωρίζοντας την ευθύνη που της αναλογεί απέναντι στον άνθρωπο, στην κοινωνία, σεβόμενη τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό: ανθρώπινη αξιοπρέπεια, παροχή ίσων ευκαιριών, μέριμνα για το περιβάλλον, συνεχή προσπάθεια για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, προσφορά και ενίσχυση προς τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, στέκεται αρωγός σε κάθε προσπάθεια ενίσχυσης και προάσπισης αυτών των αξιών.

Διαρκής στόχος της Εθνικής Ασφαλιστικής είναι η οικοδόμηση ουσιαστικών σχέσεων μεταξύ της επιχειρηματικής της δράσης και της υπόλοιπης κοινωνίας, προσδοκώντας την ισόρροπη επίτευξη κερδοφορίας, ανταποδοτικότητας στο κοινωνικό σύνολο και βιώσιμης ανάπτυξης.

Στην Εθνική Ασφαλιστική, διοίκηση και προσωπικό έχουν σταθερά στο επίκεντρο της επιχειρηματικής δράσης και στρατηγικής τον Άνθρωπο. Αποτελεί βαθιά πεποίθηση της Εταιρείας ότι η φήμη της διατηρείται και ενισχύεται, όχι μόνον από την προσφορά διαφοροποιημένων και εξειδικευμένων ποιοτικών λύσεων προς τους ασφαλισμένους της, όπως τα καινοτόμα και πολυβραβευμένα προϊόντα της σειράς Full, Full [Health], Full [LifePlan], Full [CapitalPlan] και Full [Home], αλλά και από τις ηχηρές «απαντήσεις» που δίνει στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει κάθε φορά το κοινωνικό σύνολο.

Σε μια περίοδο ιδιαιτέρως κρίσιμη, όπως η τωρινή, με την πανδημία του Covid-19 να μην έχει ακόμη εξαλειφθεί από την καθημερινότητα των πολιτών στο σύνολο του πλανήτη, σε συνδυασμό με τον συνεχιζόμενο πόλεμο στη γειτονιά της Ευρώπης, η Εταιρεία παραμένει παρούσα επιδιώκοντας το καλύτερο δυνατό για τους ασφαλισμένους της και τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

Ταυτόχρονα, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή, μετά την εξαγορά της από την CVCCapitalPartners’ FundVII, παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στη συνεχή και κερδοφόρα ανάπτυξή της, υιοθετώντας νέες, καινοτόμες επιχειρηματικές πρακτικές και προϊόντα, αξιοποιώντας και ενισχύοντας τους εργαζομένους της, το παραγωγικό της δίκτυο και παράγοντας υψηλή προστιθέμενη αξία στους ασφαλισμένους και το κοινωνικό σύνολο, με τη σφραγίδα της φερεγγυότητας και της αξιοπιστίας που τη διακρίνει.

Το 2021 ήταν ακόμη μια χρονιά εντυπωσιακής κερδοφορίας για την Εθνική Ασφαλιστική, με τα κέρδη προ φόρων να ανέρχονται σε €90,5 εκατ. (μη συμπεριλαμβανομένου του κόστους οικειοθελούς αποχώρησης προσωπικού ύψους €21,2 εκατ.) έναντι €85,7 εκατ. το 12μηνο 2020, αυξημένα κατά 5,6%. Συμπεριλαμβάνοντας το κόστος της οικειοθελούς αποχώρησης προσωπικού, τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε €69,3 εκατ., με τα καθαρά, μετά από φόρους κέρδη, σε €51,9 εκατ., έναντι €66,7 εκατ. το 2020.

Εξίσου εντυπωσιακή ήταν και η άνοδος των Εποπτικών Κεφαλαίων της Εταιρίας με τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας κατά την 31.12.2021 να διαμορφώνεται σε 221% με την χρήση μεταβατικών μέτρων, έναντι 172% την 31.12.2020.

Η Εθνική Ασφαλιστική, παραμένει ηγέτιδα δύναμη στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά. Καινοτομεί στην δημιουργία σύγχρονων προϊόντων και υπηρεσιών που απαντούν στις ανάγκες των καταναλωτών, ενώ ήδη έχει σχεδιάσει νέες ενέργειες στα πλαίσια του ψηφιακού μετασχηματισμού, στοχεύοντας στην σύγχρονη κάλυψη των αναγκών των ασφαλισμένων της.

Η νέα σελίδα στην Ιστορία της Εταιρίας με την αλλαγή μετόχου, θα οδηγήσει την Εταιρεία σε υψηλότερες κορυφές προς όφελος ασφαλισμένων, συνεργατών και των ανθρώπων της.