Δεν πρόλαβε να έρθει στην Ελλάδα και να καθίσει στην καρέκλα του διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΧΑΕ ο Γιάννος Κοντόπουλος και άρχισε να αντιγράφει συνήθειες και παλιές κακές συνταγες  όσων επωφελούνται από πλουσιοπάροχα bonus και άλλες παροχες που στο παρελθόν κατέστρεψαν εταιρείες…

Όπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι στόχος της διοίκησης είναι η άμεση αύξηση των αποδοχών τής στενής ομάδας Κοντόπουλου εισάγοντας τη σχετική πρόταση προς ψήφιση κατά τη σημερινή γενική συνέλευση της ΕΧΑΕ. Τα bonus φθάνουν στο 75% των αποδοχών (επί της ουσίας άλλος ένας μισθός) και ο κ Κοντόπουλος φροντίζει αφενός να νομιμοποιήσει και να μονιμοποιήσει αυτές τις παροχές χωρίς όμως να βρίσκει έστω και μια λογική δικαιολογία για αυτή την αυξηση.

Όπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι στην ΕΧΑΕ με μία πρωτοφανή κίνησή της η διοίκηση της εταιρείας ΑΤΗΕΧ ανατρέπει πρακτικές δεκαετιών και παραβιάζει νόμους και κανονισμούς για να εξυπηρετήσει συμφέροντα μεγαλοστελεχών εις βάρος των εργαζομένων.

Συγκεκριμένα στην Πολιτική Αποδοχών που είχε κατατεθεί προς ψήφιση από τους μετόχους στη Γ.Σ της 2ας Ιουνίου έχουν ενταχθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της εταιρείας διατάξεις που αφορούν εργασιακά θέματα του συνόλου του προσωπικού του Ομίλου ΕΧΑΕ παρότι κάτι τέτοιο είναι εκτός σκοπού και αντικειμένου του εν λόγω κειμένου βλ άρθρα Π 0 Π 1 του Ν 4548/2018.

Μεταξύ των εργασιακών αυτών θεμάτων περιλαμβάνονται τρόπος προσδιορισμού των μισθών καθεστώς απολύσεων ή θέσπιση προγραμμάτων εθελούσιων εξόδων αξιολόγηση απόδοσης και άλλες ρυθμίσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στο δίκαιο ανωνύμων εταιριών αλλά στο εργατικό δίκαιο και σε καμία περίπτωση δεν αφορούν τη Γ.Σ των μετόχων της ΑΤΗΕΧ .

Την ίδια στιγμή εμφανίζονται στο ίδιο κείμενο απίθανες διατάξεις που επιτρέπουν τη σύναψη συμβάσεων αορίστου χρόνου ανάμεσα στην εταιρία και σε μέλη του Δ.Σ CE0 αορίστου χρόνου ενώ παρέχονται πλουσιοπάροχα πακέτα αποχώρησης αποκλειστικά για τα διευθυντικά στελέχη που ανέρχονται σε αμοιβές 24 μηνών την ίδια στιγμή που οι απλοί εργαζόμενοι περιορίζονται στα νόμιμα Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλουν οι εργαζόμενοι δύο είναι οι βασικοί λόγοι γι αυτή την πρωτοφανή παραβίαση της εταιρικής νομιμότητας.

Ο πρώτος λόγος είναι για να βολευτούν διάφορα διευθυντικά στελέχη της ΑΤΗΕΧ ειδικά εκείνα που βρίσκονται κοντά στην πόρτα της εξόδου ή που προετοιμάζονται για κάτι τέτοιο ενόψει πιθανής πώλησης της εταιρείας αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης του Ομίλου όπως κατά γράμμα αναφέρεται στο κείμενο Ο δεύτερος λόγος είναι η από το παράθυρο ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τις μισθολογικές απολαβές των εργαζομένων και τα οποία εδώ και καιρό συναντούν την ισχυρή εναντίωση του Σωματείου Εργαζομένων το οποίο από τη μεριά του διεκδικεί αυξήσεις και σύναψη Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Όπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι η διοίκηση απεργάζεται απολύσεις και μειώσεις μισθών με σκοπό να ξεφορτωθεί τους παλιούς την ίδια ώρα που οι αποζημιώσεις των διευθυντικών στελεχών μπορεί να φτάσουν ώς τις 500.000 ευρώ και του διευθύνοντα συμβούλου από 750.000 ώς 1 εκατ ευρώ.

Αυτές οι καταγγελίες μάλιστα έρχονται λίγες ημέρες μετά την αποκάλυψη πως ο μη εκτελεστικός πρόεδρος της ΕΧΑΕ Γιώργος Χαντζηνικολάου ( που ταυτόχρονα είναι και πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς ) από σήμερα 2 Ιουνίου διπλασίασε το μισθό του.

Οταν ανέλαβε στην ΕΧΑΕ η συνολική αποζημίωση των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ανερχόταν σε ετήσια βάση στα 28.920 ευρώ. Από τότε οι αμοιβές αναπροσαρμόστηκαν. Ενδεικτικά, το 2021 ο Γεώργιος Χαντζηνικολάου, ως μη εκτελεστικός Πρόεδρος της ΕΧΑΕ έλαβε συνολικές μικτές αμοιβές 31.560,88 ευρώ.

Αν και από την 1η Ιανουαρίου 2022 το σχετικό ποσό αυξήθηκε στις 35.000 ευρώ, ωστόσο με πρόταση του ΔΣ του Χρηματιστηρίου μετά από εισήγηση της Nomination & Compensation Committee, από τις 2 Ιουνίου 2022 οι αμοιβές του κ. Χατζηνικολάου θα αυξηθούν κατά 100%, από τις 35.000 ευρώ στις 70.000 ευρώ.

Με ποια λογική έγινε αυτό; Η σχετική αιτιολόγηση που γνωστοποιήθηκε στους μετόχους της ΕΧΑΕ αναφέρει τα εξής:

«Η αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών θα πρέπει να αντικατοπτρίζει πιστά το σύνολο δεξιοτήτων τους και τη συνεισφορά τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και επιπλέον, θα παροτρύνει τα Μέλη να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην καθοδήγηση και την εξασφάλιση της ανάπτυξης της Εταιρείας και του Ομίλου και να ενισχύσουν την αξία των μετόχων μακροπρόθεσμα».