Για 19 υπουργεία πρόκειται να ανοίξουν 12.463 θέσεις εργασίας για μόνιμες προσλήψεις που πρόκειται να ολοκληρωθούν φέτος, σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει εγκρίνει το υπουργείο Εσωτερικών για το σύνολο του 2023.  

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για προσλήψεις στο Δημόσιο που θα προκύψουν από τους επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού του ΑΣΕΠ, που έχει προγραμματιστεί για τις 4 Μαρτίου 2023, αλλά όχι μόνο.  

Ο εκτιμώμενος αριθμός των προσλήψεων βασίζεται στις αποχωρήσεις του 2021, τις εκτιμώμενες προσλήψεις για το 2022 και στις μη υλοποιηθείσες προσλήψεις προηγούμενων ετών.

Αναλυτικά οι θέσεις που αφορούν στα 19 υπουργεία:

 • Υπουργείο Οικονομικών 408
 • Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 149
 • Υπουργείο Εξωτερικών 42
 • Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 3.157
 • Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 907
 • Υπουργείο Εργασίας 519
 • Υπουργείο Υγείας 1.361
 • Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας 867
 • Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 1.037
 • Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας 195
 • Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού 758
 • Υπουργείο Δικαιοσύνης 1.230
 • Υπουργείο Εσωτερικών 247
 • Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου 150
 • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 126
 • Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών 872
 • Υπουργείο Ναυτιλίας 224
 • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 159
 • Υπουργείο Τουρισμού 55

 

Υπενθυμίζεται πως ο γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ γίνεται για την κάλυψη, αρχικά, 5.124 θέσεων, σε υπουργεία, δήμους, περιφέρειες αλλά και άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με τους πρώτους διορισμούς να έχουν προγραμματιστεί για το φθινόπωρο.  

 

Μάλιστα, το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ήδη τον ακριβή αριθμό των μόνιμων θέσεων στο Δημόσιο που θα καλυφθούν, καθώς και την κατανομή τους στους φορείς ανά κλάδο και ειδικότητα.  

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για τα έτη 2022 και 2023 ο αριθμός αυτός θα ανέλθει σε 5.124, εκ των οποίων οι 3.502 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), οι 1.565 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και 57 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ).  

Σύμφωνα με πληροφορίες θα υπάρξουν ξεχωριστές προκηρύξεις για την κάλυψη των επιπλέον θέσεων, ενώ το πρώτο βήμα έγινε με την δημοσίευση του ΦΕΚ για τις 872 μόνιμες προσλήψεις που έχουν προβλεφθεί για το υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών.

 

Διαβάστε περισσότερα: