Προ των πυλών βρίσκεται η υπογραφή της σύμβασης για τον μεγάλο ποδηλατόδρομο-πεζόδρομο που θα αποδώσει σε ποδηλάτες και πεζούς έναν όμορφο χώρο για άθληση και αναψυχή.

Ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση βρίσκεται ο διαγωνισμός για την κατασκευή ποδηλατόδρομου – πεζόδρομου, στο τμήμα της ακτογραμμής της Αθηναϊκής Ριβιέρας, από τον Δήμο Καλλιθέας έως το Δημαρχείο του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.

Πρόκειται για το έργο «ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΡΙΒΙΕΡΑ 1. ΑΣΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ (ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Δ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΩΣ Δ. ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» το οποίο βρίσκεται σε προσυμβατικό στάδιο.

Με απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ κατακυρώθηκε ο ανάδοχος, και η προς υπογραφή σύμβαση έχει σταλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο για έγκριση, γεγονός που θα ανοίξει τον δρόμο για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού. Αναθέτουσα αρχή είναι η Περιφέρεια Αττικής, ενώ το έργο δημοπρατείται από το ΤΑΙΠΕΔ.

H  συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 510 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Το έργο

Προβλέπεται η δημιουργία ποδηλατόδρομου-πεζόδρομου στο τμήμα της ακτογραμμής της Αθηναϊκής Ριβιέρας, από τον δήμο Καλλιθέας έως το Δημαρχείο του δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, διασχίζοντας έξι δήμους.

Το εκτιμώμενο συνολικό μήκος είναι περίπου 12 χλμ. [έναντι των αρχικών περίπου 22 χλμ., τα οποία αναφέρονται στο δελτίο του έργου (investment fiche)].

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, η διαφορά αυτή προκύπτει από τα εξής σημεία:

α) Τμήμα από το λιμάνι του Πειραιά έως το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), μήκους περ. 4 χλμ., το οποίο θα υλοποιηθεί ως ξεχωριστό έργο, από τον Δήμο Πειραιά.

β) Τμήμα από το ΣΕΦ έως τα Ολυμπιακά Ακίνητα, μήκους περ. 1,5 χλμ., το οποίο θα υλοποιηθεί ως μέρος της ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου, με Αναθέτουσα Αρχή την Περιφέρεια Αττικής.

λεωφόρος ποσειδώνος

γ) Τμήμα που διέρχεται από τη Μαρίνα Αλίμου, περίπου 1 χλμ. ποδηλατοδρόμου – πεζόδρομου , το οποίο εντάσσεται στις υποχρεώσεις του παραχωρησιούχου της από 2020 Σύμβασης Παραχώρησης ΤΑΙΠΕΔ-Ελληνικού Δημοσίου-ΕΤΑΔ-παραχωρησιούχου «ΜΑΡΙΝΑ ΑΛΙΜΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ», σύμφωνα και με την έγκριση του γενικού σχεδιασμού της Μαρίνας Αλίμου (από 13.08.2018 π.δ. – ΑΑΠ 172).

δ) Τμήμα, μήκους περίπου 1 χλμ. το οποίο διέρχεται εντός των ακινήτων της επένδυσης του Ελληνικού.

ε) Τμήμα που διέρχεται από τον δήμο Γλυφάδας, μήκους περ. 2,5 χλμ., το οποίο υλοποιείται ως μέρος ξεχωριστού έργου με τίτλο «Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου Γλυφάδας», με Αναθέτουσα Αρχή τον Δήμο Γλυφάδας.

Με το έργο θα δημιουργηθεί ένας αναβαθμισμένος ελεύθερος δημόσιος χώρος που θα αποδοθεί στους πεζούς και τους ποδηλάτες όλου το Λεκανοπεδίου Αττικής.

Η παρέμβαση στοχεύει στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος μέσω της αναβάθμισης της ποιότητας του αστικού χώρου και της προσέλκυσης νέων οικονομικών δραστηριοτήτων, έχοντας ταυτόχρονα θετικό αντίκτυπο στο φυσικό περιβάλλον των αστικών κέντρων, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και επιτυγχάνοντας σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας που θα οδηγήσει σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Διαβάστε ακόμη: