Υπερδιπλάσια κέρδη έδωσε σε επενδυτές η Epsilon Net η οποία έφθασε στα 144 εκατ. ευρώ κεφαλαιοποίηση. Επειδή, όμως, και η Space διαθέτει το 40% στην εταιρεία εμπορικού λογισμικού, η αγορά θα διορθώσει τις αποτιμήσεις.

Το ζήτημα, βεβαίως, είναι τι θέλει η κάθε διοίκηση. Διότι εταιρείες σαν την Epsilon Net αποτελούν στόχο εξαγοράς με τέτοια μερίδια αγοράς. Το ίδιο ισχύει για την Space – αν και η διοίκηση της τελευταίας παλιότερα είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον να εξαγοράσει το ποσοστό της Alpha bank.