Συμμετοχή 0,57% στην Epsilon Net απέκτησε ο ιταλικός όμιλος TeamSystem, αιφνιδιάζοντας την αγορά, την οποία όπως ανακοίνωσε στη συνέχεια, θα διαθέσει στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.

Ειδικότερα, η Epsilon Net A.E. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με το Άρθρο 24, παράγραφος 2(β) του Ν. 3461/2006, πως η εταιρεία TeamSystem S.p.A. (η «TS»), από τις 02.05.2024 έως και τις 10.05.2024, απέκτησε μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών συνολικά 307.190 κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της εταιρείας Epsilon Net A.E. (η «Εταιρεία»), έναντι ανώτατου τιμήματος 12,00 Ευρώ ανά μετοχή.

Κατόπιν αυτών των αποκτήσεων, η TS κατέχει ποσοστό περίπου 0,57% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την 10.05.2024.

Η εταιρεία με νεότερη ανακοίνωση, γνωστοποιεί ότι προτίθεται να πουλήσει τις μετοχές στο όχημα που υπέβαλε τη δημόσια πρόταση: 

“Σε συνέχεια της γνωστοποίησής μας προς εσάς σχετικά με την απόκτηση από εμάς ποσοστού 0,57% των μετοχών της Epsilon Net S.A. (η Εταιρεία), θέλουμε να σας ενημερώσουμε (υπό το φως της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης (ΥΔΠ) που έχει υποβληθεί για την απόκτηση μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας) ότι η επένδυσή μας διενεργήθηκε για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς.

Προτιθέμεθα πλέον να πωλήσουμε οποιεσδήποτε μετοχές της Εταιρείας τις οποίες κατέχουμε στο όχημα που υπέβαλε την ΥΔΠ, δηλ. στην Ginger Digital BidCo Μονοπρόσωπη Α.Ε., κατά ή πριν από τον διακανονισμό της ΥΔΠ, ή να προσφέρουμε αυτές τις μετοχές στην ΥΔΠ.”

Διαβάστε ακόμη: