Δέος προκαλεί ανάλυση της Asian Development Bank (ADB) σύμφωνα με την οποία το παγκόσμιο επενδυτικό κενό αυξήθηκε κατά 15%, στα $1,7 τρισ. το 2020 λόγω της πανδημίας. 

Οι επενδύσεις αυτές αποτελούν τον κινητήριο μοχλό πίσω από το διεθνές εμπόριο ενώ η έλλειψη χρηματοδότησης απειλεί την παγκόσμια ανάκαμψη και επιστροφή στην κανονικότητα. Σύμφωνα με την ανάλυση της ADB, περίπου το 1/3 των ερωτηθεισών εταιρειών ανέφεραν πως θα αντιμετωπίσουν προβλήματα λόγω της έλλειψης χρηματοδότησης.

«Οι υπολογισμοί μας υποδεικνύουν διεύρυνση του επενδυτικού κενού, προκαλώντας ανησυχίες για την οικονομική ανάκαμψη», ανέφερε ο Steven Beck, στέλεχος της ADB. 

Το τραπεζικό ίδρυμα ανέφερε πως περίπου το 40% των αιτήσεων για χρηματοδότηση που απορρίφθηκαν από τις τράπεζες προέρχονταν από μικρομεσαίες επιχειρήσεις (SMEs). Το 70% του ποσοστού αυτού ανήκει σε επιχειρήσεις με γυναίκες επικεφαλείς, επιδεικνύοντας το φυλετικό χάσμα. 

Οι ανησυχίες που προκαλούνται όσον αφορά την οικονομική ανάκαμψη, συνδυασμένες με την παρέμβαση των αρχών και τους νέους αντιμονοπωλιακούς κανόνες αποτελούν τα κύρια εμπόδια της εξασφάλισης επενδύσεων, σύμφωνα με την ADB.

Παρ’ όλα αυτά, η ανάλυση τονίζει πως η θέσπιση στάνταρ για την ψηφιοποίηση του εμπορίου σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία με τη σειρά της θα παρέχει δεδομένα και διαφάνεια στην όλη διαδικασία, μπορεί να αποτελέσει μία καλή λύση.

Αν και το παγκόσμιο εμπόριο επέδειξε ανάκαμψη φέτος λόγω του ανοίγματος αρκετών οικονομιών, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (WTO) προειδοποίησε πρόσφατα πως οι κίνδυνοι της πανδημίας ελλοχεύουν ακόμα. Σύμφωνα με τον Οργανισμό, το παγκόσμιο εμπόριο θα σημειώσει ανάπτυξη της τάξης του 10,8% το 2021 και 4,7% το 2022.

Η ανάλυση της ADB βασίστηκε σε δείγμα 79 τραπεζών σε 43 χώρες και 469 επιχειρήσεων σε 72 χώρες.