Ο Warren Buffett δεσμεύει το μεγαλύτερο μέρος των μετρητών της Berkshire Hathaway σε εξαιρετικά ασφαλή καταφύγια όπως είναι τα γραμμάτια του Αμερικανικού Δημοσίου και οι μεμονωμένοι επενδυτές μπορεί να θέλουν να ακολουθήσουν το παράδειγμά του τώρα που αποδίδουν έως και 3%.

Σύμφωνα με το marketwatch τα γραμμάτια του Δημοσίου, τα οποία είναι κρατικοί τίτλοι των ΗΠΑ που λήγουν σε λιγότερο από ένα χρόνο, είναι μια καλή εναλλακτική λύση στα κεφάλαια της χρηματαγοράς και στα τραπεζικά πιστοποιητικά καταθέσεων. Οι τόκοι απαλλάσσονται από κρατικούς και τοπικούς φόρους, σε αντίθεση με τα τραπεζικά CD.

Οι επενδυτές μπορούν να τα αγοράσουν απευθείας από το Υπουργείο Οικονομικών μέσω του προγράμματος TreasuryDirect ή μέσω τραπεζών και brokers.

Στα $105 δισ. τα κεφάλαια της εταιρείας

Ο Buffett, ο επί μακρόν Διευθύνων Σύμβουλος της Berkshire Hathaway  προτιμά τα έντοκα γραμμάτια από άλλα βραχυπρόθεσμα χρέη όπως τα εταιρικά IOU επειδή δεν θέλει ποτέ να ανησυχεί για την ασφάλεια του. Τα μετρητά της Berkshire, ανήλθαν συνολικά σε 105 δισεκατομμύρια δολάρια στις 30 Ιουνίου. Περίπου 75 δισεκατομμύρια δολάρια από αυτά βρίσκονται σε γραμμάτια του Δημοσίου.

Τα έντοκα γραμμάτια πωλούνται με διάρκεια τριών, έξι και 12 μηνών καθώς και τεσσάρων και οκτώ εβδομάδων. Σήμερα αποδίδουν 2,5% για το τριμηνιαίο, 3,05% για το εξαμηνιαίο και 3,2% για το ετήσιο, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Οι αποδόσεις έχουν αυξηθεί από το μηδέν πριν από ένα χρόνο, καθώς η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αύξησε τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια, με το βασικό επιτόκιο να βρίσκεται τώρα στο 2,25% στο 2,5%.