Στο 10,2% υποχώρησε η ανεργία τον Μάρτιο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Μάρτιο του 2024 ανήλθε σε 10,2% έναντι του αναθεωρημένου προς τα άνω 11,4% τον Μάρτιο του 2023 και του αναθεωρημένου προς τα κάτω 10,8% τον Φεβρουάριο του 2024.

Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.325.848 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 115.672 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2023 (2,7%) και κατά 33.442 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2024 (0,8%).

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 492.867 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 47.319 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2023 (-8,8%) και κατά 24.176 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2024 (-4,7%).

Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 2.966.414, σημειώνοντας μείωση κατά 95.459 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2023 (-3,1%) και κατά 11.608 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2024 (-0,4%).

Διαβάστε ακόμη: