Οι άνεργοι ανήλθαν σε 545.372 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 57.565 άτομα σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2021 (9.5%) και αύξηση κατά 6.170 άτομα συγκριτικά με τον Νοέμβριο του 2022 (1.1%).

Στις γυναίκες, το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε σε 15.6% από 17% τον Δεκέμβριο 2021 και στους άνδρες σε 8.3%, από 9.6%. Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, στις ηλικίες 15 – 24 ετών, το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 28.9% από 29.7% τον Δεκέμβριο του 2021 και στις ηλικίες 25 – 74 ετών σε 10.7%, από 12.1%.

Ακόμη, σύμφωνα με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ:

Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.150.724 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 78.907 άτομα σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2021 (1.9%) και κατά 31.290 άτομα συγκριτικά με τον Νοέμβριο του 2022 (0.8%).

Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού» (δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται, ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθαν σε 3.119.710 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 52.195 άτομα σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2021 (1.6%) και κατά 40.027 άτομα, συγκριτικά με τον Νοέμβριο του 2022 (1.3%).

Διαβάστε ακόμη: