Μετά την πρόσφατη ενημέρωση της απόφασης της ΤotalEnergies να αποσυρθεί του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στην θαλάσσια περιοχή «Δυτικά Κρήτης» και «Νοτιοδυτικά Κρήτης» η «Total E&P Greece B.V» και οι «ΕΛΠΕ ΔΥΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» και «ΕΛΠΕ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.», βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για την διευθέτηση των θεμάτων που προκύπτουν από την εν λόγω αποχώρηση.

Οι ανωτέρω διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη καταλήξει κάπου. Σημειωτέον επίσης ότι η οποιαδήποτε σχετική συναλλαγή, στο βαθμό που θα λάβει χώρα, δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίπτωση στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου.