Καλύτερη η εικόνα των αποτελεσμάτων στο 3ο τρίμηνο με διψήφια αύξηση στα συγκρίσιμα EBITDA και μείωση των ελεύθερων ταμειακών εκροών.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 2.4δισ. ευρώ (66% σε ετήσια βάση) στο 3ο τρίμηνο, τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) στα 125.0 εκατ. ευρώ (89% σε ετήσια βάση), τα καθαρά κέρδη στα 51.0 εκατ. ευρώ από ζημίες 43 εκατ. ευρώ πέρυσι, οι ελεύθερες ταμειακές εκροές ανήλθαν σε -€80εκ. (-73% σε ετήσια βάση), ενώ ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε κατά 373εκατ. ευρώ από την αρχή του χρόνου και ανήλθε σε 2.1δις ευρώ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος δήλωσε στην τηλεδιάσκεψη ότι η εταιρεία πρόκειται να διανείμει έκτακτο μέρισμα από την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών ύψους €128εκ. ή €0.419/μετοχή καθώς και μέρισμα υψηλότερο των €0.10/μετοχή για την οικονομική χρήση 2021.