Σκοπός, η ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάδειξης των νέων οργάνων ΑΕΙ, όπως προβλέπει το νομοσχέδιο που προωθεί προς ψήφιση στη Βουλή το Υπουργείο Παιδείας.

Τροπολογία που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου, αναφέρει ότι η προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των πρυτανικών αρχών και των Κοσμητόρων στα ΑΕΙ, η θητεία των οποίων λήγει στις 31 Αυγούστου, δε μπορεί να εκδοθεί πριν από τις 31/08.

Αν για οιονδήποτε λόγο εκδοθεί προκήρυξη για την ανάδειξη των οργάνων, οι εκλογές θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι «η θητεία των νυν πρυτανικών αρχών και Κοσμητόρων που λήγει στις 31/08, παρατείνεται έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανάδειξης των νέων μονομελών οργάνων και για χρονικό διάστημα που δε δύναται να υπερβεί την 28η Φεβρουαρίου 2023».

Άρα, οι νυν πρυτάνεις έχουν έως τότε περιθώριο να οργανώσουν τις διαδικασίες για την ανάδειξη των Συμβουλίων Διοίκησης, τα οποία θεσμοθετούνται σε κάθε ΑΕΙ με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας.

Το ΕΚΠΑ αφαιρεί από τον Βλαντιμίρ Πούτιν τον τίτλο του επίτιμου διδάκτορα

Ο τίτλος είχε απονεμηθεί στον Ρώσο Πρόεδρο από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, στις 07 Δεκεμβρίου 2001. Η πρυτανεία ενημέρωσε τους πρυτάνεις της ευρωπαϊκής συμμαχίας CIVIS για το γεγονός, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.

Κατά τη σημερινή διαδικτυακή σύνοδο των πρυτάνεων της συμμαχίας, συζητήθηκαν αρκετά θέματα, συμπεριλαμβανομένης και της συνεχιζόμενης εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Πληθώρα ΑΕΙ στην Ουκρανία έχουν σχεδόν καταστραφεί ή καταβάλλουν προσπάθεια να λειτουργήσουν.

Στο πλαίσιο αυτό, «προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία της ανοικοδόμησης και συγχρονισμού των επιπέδων λειτουργίας της ανώτερης εκπαίδευσης μεταξύ της Ουκρανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης», το ΕΚΠΑ προτείνει την «αδελφοποίηση μεταξύ των ουκρανικών ΑΕΙ (ή ομάδας) και συνεργασία με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια που θα λειτουργήσουν ως συντονιστές και καταλύτες της προοπτικής.

Ο σκοπός μίας τέτοιας αδελφοποίησης θα είναι «η πρόσβαση των εκπαιδευτικών στα ουκρανικά ΑΕΙ και η ανάπτυξη μίας νέαςπολύπλευρης συνεργασίας και κοινών προγραμμάτων», επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, στην ενημέρωση.