Η Ελλάκτωρ προέβη στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο καλύφθηκε στο σύνολό του από τη Eurobank, με στόχο τη μερική αποπληρωμή senior ομολόγων της θυγατρικής “ELLAKTOR VALUE” με συνολική αξία 670 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας.

Προσθέτως, η εξ ολοκλήρου θυγατρική της, ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, προχώρησε στην έκδοση ΚΟΔ ύψους 275 εκατ. ευρώ, με τις σειρές «Α» και «Β» να καλύπτονται πλήρως από τη Eurobank και την Alpha Bank.

Στόχος ήταν η χρηματοδότηση της αποπληρωμής των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων προς την Ελλάκτωρ, την κάλυψη ομολογιακού δανείου της Ελλάκτωρ και τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ.

Τέλος, η εταιρεία ανακοίνωσε πως χθες (21/09) έληξε η προσφορά εξαγοράς έναντι μετρητών της Ελλάκτωρ προς τους ομολογιούχους, ως αποτέλεσμα της αλλαγής ελέγχου, που ενεργοποίησε υποχρεωτική πρόταση εξαγοράς των ομολογιών, σε τιμή 101%.

Η προσφορά εξαγοράς των ομολογιών άρχισε την 1η Αυγούστου και μέχρι τη λήξη της, ομολογιούχοι που διακρατούσαν ομολογίες ονομαστικής αξίας 497 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 74.2%, αποδέχθηκαν την προσφορά εξαγοράς. Η καταβολή του τιμήματος στους ομολογιούχους, θα πραγματοποιηθεί την 23η Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελλάκτωρ:

«Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι προέβη στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και το αρ. 14 του ν. 3156/2003 ως ισχύει, διάρκειας 18 μηνών, το οποίο καλύφθηκε στο σύνολό του από την τράπεζα με την επωνυμία “Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία”, με σκοπό τη μερική χρηματοδότηση της αποπληρωμής πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών (ομολογίες) του διεθνούς ομολόγου εκδόσεως της θυγατρικής της ELLAKTOR VALUE PLC (εκδότρια), συνολικής ονομαστικής αξίας 670 εκατ. ευρώ, λήξης τη 15η Δεκεμβρίου 2024.

Η εξ ολοκλήρου θυγατρική της, ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., προέβη επίσης στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 275 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και το αρ. 14 του ν. 3156/2003 ως ισχύει, διάρκειας έως την 31ή Δεκεμβρίου του 2037, οι σειρές “Α” και “Β” του οποίου καλύφθηκαν πλήρως από την τράπεζα με την επωνυμία “Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία” και την τράπεζα με την επωνυμία “Alpha Bank”, με σκοπό τη χρηματοδότηση της αποπληρωμής των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεών της έναντι της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., την κάλυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., καθώς τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

Την 21η Σεπτεμβρίου, έληξε η προσφορά εξαγοράς έναντι μετρητών της εκδότριας προς τους κατόχους των πρώτης τάξης εξασφαλισμένων ομολογιών (ομολογιούχοι), συνεπεία επέλευσης γεγονότος αλλαγής ελέγχου, το οποίο ενεργοποίησε υποχρεωτική, για την εκδότρια, πρόταση εξαγοράς των ομολογιών, σε τιμή 101%, σύμφωνα με το ισχύον συμβατικό πλαίσιο και το σχετικό δελτίο προσφοράς.

Η προσφορά εξαγοράς των ομολογιών ξεκίνησε την 1η Αυγούστου και μέχρι τη λήξη της στις 21/09, ομολογιούχοι που διακρατούσαν ομολογίες ονομαστικής αξίας 497 εκατ. ευρώ (ήτοι ποσοστό 74.2% του συνόλου των ομολογιών) απεδέχθησαν την προσφορά εξαγοράς. Η καταβολή του τιμήματος στους ομολογιούχους που πρόσφεραν τις ομολογίες τους θα πραγματοποιηθεί την 23η Σεπτεμβρίου».

Διαβάστε ακόμη: