Το νέο πλαίσιο εποπτείας για τις ηλεκτρονικές πληρωμές, ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μετά από δημόσια διαβούλευση.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, τον πλαίσιο έχει σχεδιαστεί για να καταστήσει το τρέχον και το μελλοντικό οικοσύστημα πληρωμών ασφαλέστερο και πιο αποτελεσματικό, ως μέρος του καταστατικού καθήκοντος της ΕΚΤ να προωθήσει την ομαλή λειτουργία των συστημάτων πληρωμών.

Το πλαίσιο εποπτείας του Ευρωσυστήματος για τα μέσα, τα συστήματα και τις ρυθμίσεις ηλεκτρονικών πληρωμών (πλαίσιο PISA) περιλαμβάνει μια μεθοδολογία αξιολόγησης και μια πολιτική εξαίρεσης .

Αντικαθιστά την τρέχουσα προσέγγιση εποπτείας του Ευρωσυστήματος για τα μέσα πληρωμών και συμπληρώνει την εποπτεία του Ευρωσυστήματος των συστημάτων πληρωμών.

Το Ευρωσύστημα θα χρησιμοποιήσει το νέο πλαίσιο για να επιβλέπει εταιρείες που επιτρέπουν ή υποστηρίζουν τη χρήση καρτών πληρωμών, μεταφορών πίστωσης, άμεσων χρεώσεων, μεταφορών ηλεκτρονικού χρήματος και ψηφιακών κουπονιών πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών πορτοφολιών.

Το πλαίσιο PISA θα καλύπτει επίσης υπηρεσίες που σχετίζονται με κρυπτοστοιχεία, όπως η αποδοχή περιουσιακών στοιχείων crypto από εμπόρους στο πλαίσιο ενός συστήματος πληρωμής με κάρτα και η επιλογή αποστολής, λήψης ή πληρωμής με κρυπτοστοιχεία μέσω ηλεκτρονικού πορτοφολιού.

«Το οικοσύστημα πληρωμών λιανικής εξελίσσεται γρήγορα λόγω της καινοτομίας και της τεχνολογικής αλλαγής. Αυτό απαιτεί μια στραμμένη προς το μέλλον προσέγγιση για την επίβλεψη των ψηφιακών πληρωμών», δήλωσε το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ Φάμπιο Πανέτα.

 

Το σχέδιο PISA

«Το πλαίσιο PISA θα περιλαμβάνει ψηφιακά διακριτικά πληρωμών, όπως stablecoins, παράλληλα με τα παραδοσιακά μέσα πληρωμής και τα σχήματα στα οποία έχουμε αποκτήσει εμπειρία με τα χρόνια. Θα πρέπει επίσης να ενισχυθεί η διεθνής συντονισμένη δράση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτουν οι παγκόσμιες λύσεις ψηφιακών πληρωμών και τα stablecoins».

Το πλαίσιο PISA συμπληρώνει τους επικείμενους κανονισμούς της ΕΕ για τα κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένων των stablecoin) και τα διεθνή πρότυπα για τα παγκόσμια σταθερά νομίσματα. Το Ευρωσύστημα σκοπεύει επίσης να συνεργαστεί με άλλες αρχές.

Οι εταιρείες που υπόκεινται ήδη σε εποπτεία του Ευρωσυστήματος αναμένεται να υιοθετήσουν τις αρχές του νέου πλαισίου έως τις 15 Νοεμβρίου 2022.

Οι άλλες εταιρείες θα έχουν περίοδο χάριτος ενός έτους από τη στιγμή που θα ειδοποιηθούν ότι θα υπόκεινται σε επίβλεψη βάσει του νέου πλαισίου.
Όλες οι εποπτευόμενες εταιρείες θα κληθούν να υποβάλουν αυτοαξιολογήσεις και δικαιολογητικά, τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση ενός συνεχούς διαλόγου μεταξύ αυτών και του επόπτη.