Καμία μεγάλη τράπεζα της ευρωζώνης δεν έχει πετύχει τους στόχους που έθεσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική τράπεζα για την κλιματική αλλαγή ανέφερε η ΕΚΤ σήμερα, λίγους μήνες πριν από την προγραμματισμένη διεξαγωγή των μεγαλύτερων stress test για το κλίμα.

Η ΕΚΤ παρουσίασε τις προσδοκίες για τον κλιματικό και περιβαλλοντικό κίνδυνο πριν από ένα χρόνο, αλλά οι τράπεζες φαίνεται ότι αργούν να τα εφαρμόσουν, με την εποπτική αρχή να καλεί επανειλημμένως τις τράπεζες να ανεβάσουν ταχύτητα.

“Οι τράπεζες έχουν κάνει αρχικά βήματα προς την ενσωμάτωση των δίσκων που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, αλλά καμιά τους δεν είναι κοντά στο να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των αρχών”, αναφέρει η ΕΚΤ στην ανακοίνωση της.

Μόλις το ένα τρίτο των τραπεζών έχουν εκπονήσει σχέδια  για την κλιματική αλλαγή που είναι τουλάχιστον επαρκή, και οι μισές δεν θα έχουν ολοκληρώσει την εφαρμογή των σχεδίων τους μέχρι το τέλος του 2022”, πρόσθεσε.

Οι τράπεζες έχουν σημειώσει πρόοδο στο να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες της ΕΚΤ σχετικά με τα όργανα διαχείρισης, τη διάθεση για ρίσκο και τη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου.

Αλλά αποτυγχάνουν σε τομείς όπως η εσωτερική πληροφόρηση, η διαχείριση κινδύνων της αγοράς και της ρευστότητας και τα stress test, επισημαίνει η Τράπεζα.

Λιγότερες τράπεζες από το ένα πέμπτο έχουν αναπτύξει βασικούς δείκτες κινδύνου να παρακολουθούν, ενώ αυτές οι τράπεζες που κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν εκτίθενται σε κινδύνους για το κλίμα, είχαν σημαντικές ελλείψεις στην αξιολόγηση τους, ανέφερε η ΕΚΤ.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχεδιάζει μια πλήρη αναθεώρηση των προετοιμασιών των τραπεζών μαζί με τα stress test για το κλίμα, στο α΄ μισό του 2022.