Ύστερα από την ανακοίνωση για τις εκλογές της 21ης Μαΐου πέραν από τις βασικές πληροφορίες που αφορούν στην εκλογική διαδικασία καλό είναι να προσδιοριστούν κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως το τι γίνεται αν απουσιάζει ο δικαστικός αντιπρόσωπος.

Τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι εκλογές αν λείπει ο δικαστικός αντιπρόσωπος διευεκρινίζουν οι διατάξεις του Π.Δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών».

Σύμφωνα, λοιπόν, με το Προεδρικό Διάταγμα δύο τινά μπορεί να συμβούν. Πρώτον να διοριστεί άμεσα αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος και δεύτερον αν ούτε αυτό καταστεί εφικτό να αναλάβει την διεξαγωγή των εκλογών η εφορευτική επιτροπή.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει το ΠΔ, σε περίπτωση που κωλύεται ή για οποιονδήποτε λόγο απουσιάζει ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής, δηλαδή ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής, αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του, που ορίζεται από τον έφορο δικαστικών αντιπροσώπων.

Αν λείπει κι αυτός, για οποιονδήποτε λόγο, η εκλογή γίνεται ενώπιον των τεσσάρων μελών της εφορευτικής επιτροπής, με πρόεδρο της τον μεγαλύτερο σε ηλικία.

Αν για οποιονδήποτε λόγο κωλύεται ή απουσιάζει ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής και ο αναπληρωτής του, καθώς και τρία από τα άλλα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, τότε το μοναδικό παρόν μέλος διορίζει δύο, και σε περίπτωση αδυναμίας ένα, ως μέλη της επιτροπής από τους εκλογείς του εκλογικού τμήματος, τα οποία μέλη υποχρεούνται να εκτελούν τα καθήκοντα τους.

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και σε κάθε άλλη περίπτωση προσφυγής στη λαϊκή ετυμηγορία.

Γιάννης Οικονόμου: Η κάλπη στις 21 Μαΐου είναι καθοριστική

Διαβάστε περισσότερα