Μου λένε καλά πληροφορημένες πηγές ότι, μεγαλομέτοχος εισηγμένης εταιρίας έχει αποφασίσει να αποεπενδύσει, ρευστοποιώντας τη μετοχική του θέση, όχι φυσικά στην ελεύθερη αγορά αλλά επιλεγμένα και για το λόγο αυτό έχει έρθει ήδη σε επαφή με 2 μεγάλα funds στα οποία έδωσε εντολή να αναζητήσουν αγοραστή!
Αληθεύει;