Μαθαίνω από καλά πληροφορημένες πηγές, που γνωρίζουν τα πράγματα εκ των έσω, ότι βασικοί μέτοχοι δύο εισηγμένων εταιριών ψάχνουν να πουλήσουν τα πακέτα των μετοχών που διαθέτουν, προκειμένου να αποεπενδύσουν πλήρως, να αποχωρήσουν από τα υφιστάμενα εταιρικά σχήματα!

Οι δύο περιπτώσεις είναι εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους και αφορούν έναν μεγάλο και έναν σχετικά μικρό μέτοχο!

Ο μεγαλομέτοχος της εισηγμένης επιδιώκει να διαμορφώσει συνθήκες αποχώρησης, φουσκώνοντας τη μετοχή για να «χώσει» στα ψηλά!

Και οι πληροφορίες λένε πως ήδη βρίσκεται σε συζητήσεις με ενδιαφερόμενους αγοραστές, αλλά και private equity funds!

Η δεύτερη περίπτωση θεωρείται – και είναι- πιο απλή καθώς ο εκ των βασικών μετόχων έχει στην κατοχή του σχετικά μικρό πακέτο μετοχών – τρόπος του λέγειν- το οποίο έχει αποφασίσει να εκποιήσει.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι προς την κατεύθυνση αυτή δουλεύουν ήδη 2 funds στα οποία έχει δοθεί η σχετική εντολή αναζήτησης αγοραστή!