Σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης έχει εισέλθει πλέον η MYTILINEOS ανταποκρινόμενη με επιτυχία σε μια συγκυρία προκλήσεων επιβεβαιώνοντας πλήρως τον ισχυρό άνδρα του Ομίλου Ευάγγελο Μυτιληναίο που τον Ιούλιο του 2021  στο conference call με αναλυτές, εκτίμησε πως το 2022 θα «κλείσει» με διπλασιασμό της καθαρής κερδοφορίας συγκριτικά με το 2020. 

Οπως είχε πει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τον Ιούνιο του 2021 “Με την ωρίμανση των επενδύσεων που πραγματοποιεί σήμερα ο όμιλος, την αύξηση των μεριδίων αγοράς που θα προκύψουν σε όλες τις δραστηριότητες, τις ανοδικές τάσεις στις αγορές commodities που σύντομα θα φανεί στα μεγέθη της εταιρείας σε συνδυασμό με τη συνεχή παρακολούθηση του κόστους σε όλα τα επίπεδα θα φέρουν αποτελέσματα στον όμιλο και σε 2-3 χρόνια θα διπλασιαστούν τα μεγέθη της εταιρείας, σε  top, middle και bottom line”.

Τα αποτελέσματα που παρουσίασε σήμερα ο όμιλος έρχονται να τον επιβεβαιώσουν πλήρως.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άλμα 80% στα καθαρά κέρδη για το α΄τρίμηνο του 2022, στα 67 εκατ. ευρώ, έναντι 37 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

O κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €1.042 εκατ. έναντι €524 εκατ. στο Α’ τρίμηνο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 99%.

Αντίστοιχα, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €0,498 αυξημένα κατά 83% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €130 εκατ., αυξημένα κατά 61% από την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους (€81 εκατ.) και μάλιστα σε μια συγκυρία προκλήσεων που σχετίζονται με τις εντεινόμενες πληθωριστικές πιέσεις, την ενεργειακή κρίση, την άνοδο των επιτοκίων, τις διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες, την εξέλιξη της πανδημίας και ασφαλώς τις γεωπολιτικές αναταράξεις με επίκεντρο την Ουκρανία.