Η Deutsche Bank επικαιροποιεί τις εκτιμήσεις της για τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

«Αναμένουμε τώρα ότι η ΕΚΤ θα ξεκινήσει την άρση των επιτοκίων πολιτικής με αύξηση κατά 25 μ.β. τον Δεκέμβριο του 2022 (προηγούμενη άποψη: +10 μ.β. τον Δεκέμβριο του 2023)», εκτιμά η τράπεζα που φέρνει τις αυξήσεις των επιτοκίων ένα έτος νωρίτερα.

Ο πληθωρισμός εξακολουθεί να αναμένεται να μειωθεί το 2022, αλλά πιο αργά και όχι τόσο πολύ και σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες προβλέψεις της, τα κριτήρια άρσης θα μπορούσαν να εκπληρωθούν το συντομότερο δυνατό τον Δεκέμβριο του 2022 και τον Ιούνιο του 2023.

Η Deutsche Bank αναμένει ότι η ΕΚΤ θα δράσει στην αρχή του παραθύρου και υπάρχουν ενδείξεις για αυξανόμενη διάχυση από τις τιμές των διαρκών αγαθών στα μη διαρκή αγαθά, το οποίο αποτελεί ένδειξη μεγαλύτερης εμμονής του πληθωρισμού.

Η κατάσταση στην αγορά εργασίας είναι δυναμική, ενισχύοντας την πεποίθησή της γερμανικής τράπεζας ότι ο πληθωρισμός των μισθών θα αυξηθεί φέτος και θα περάσει στις τιμές των υπηρεσιών.

Υπάρχουν όμως παράγοντες που θα μπορούσαν να καθυστερήσουν την αλλαγή ρότας στην πολιτική της ΕΚΤ μέχρι το Μάρτιο ή τον Ιούνιο του 2023. Αυτοί περιλαμβάνουν μια βραδύτερη άνοδο του πληθωρισμού των μισθών, μια μεγαλύτερη σύσφιξη των χρηματοπιστωτικών συνθηκών λόγω της αποπληρωμής των TLTRO, μια ενεργοποίηση της ρήτρας υπέρβασης του πληθωρισμού στη καθοδήγησης των επιτοκίων της ΕΚΤ και η υλοποίηση κάποιου από τους γεωπολιτικούς κινδύνους.

Εκτός από την επίσπευση του χρονοδιαγράμματος της αύξησης των επιτοκίων, η Deutsche Bank έχει επιταχύνει και τον ρυθμό σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής.

Πλέον στην Deutsche Bank αναμένουν αυξήσεις των επιτοκίων καταθέσεων κατά 25 μ.β. ανά τρίμηνο από τον Δεκέμβριο του 2022 έως ότου τα επιτόκια φτάσουν το +0,5% τον Σεπτέμβριο του 2023, ακολουθούμενη από λιγότερο συχνές αυξήσεις. Το τελικό επιτόκιο παραμένει στο 1% αλλά επιτυγχάνεται το 2024, δύο χρόνια νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως.

Η γερμανική τράπεζα επίσης τις επιπτώσεις της πρόωρης αύξησης των επιτοκίων από την ΕΚΤ για τη συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ. Οι ειδικοί της σε θέματα συναλλαγματικών ισοτιμιών εξακολουθούν να βλέπουν ότι το EUR/USD θα υποχωρήσει στο 1,10 το πρώτο εξάμηνο φέτος, καθώς οποιαδήποτε μετατόπιση της ΕΚΤ είναι πιθανό να επιβαρυνθεί προς τα πίσω.

Πλέον όμως προβλέπουν ότι το EUR/USD θα διαμορφωθεί στο 1,15 στο τέλος του 2022 (από 1,08 προηγουμένως), και 1,20, 1,25, 1,30 στο τέλος του 2023, 2024 και 2025.