Η εξαιρετικά ισχυρή ζήτηση του ομολόγου της ΔΕΗ από το εξωτερικό έκανε την διοίκηση Γ. Στάσση να εκτοξεύσει το τελικό ποσό άντλησης στα 500 εκατ. ευρώ από 350 εκατ. ευρώ που ήταν αρχικά.

Το νέο πράσινο ομόλογο της ΔΕΗ, το οποίο συναρτάται με την επίτευξη στόχων περιορισμού των εκπομπών CO2, θα έχει λήξη τον Ιούλιο του 2028 και θα έχει δυνατότητα ανάκλησης μετά την πάροδο των πρώτων τριών ετών, ενώ θα εισαχθεί στην αγορά του Δουβλίνου. Ο τίτλος έχει αξιολόγηση B+και BB- από τις S&P και Fitch αντίστοιχα.

Η ΔΕΗ έδωσε τη Δευτέρα εντολή στις τράπεζες-αναδόχους, με κύριους διαχειριστές τις Goldman Sachs και HSBC Continental Europe και σειρά συνδιαχειριστών μεταξύ των οποίων οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες καθώς και οι Ambrosia Capital, AXIA Ventures, Credit Suisse Securities, Sociedad de Valores, και J.P. Morgan, να διοργανώσουν συναντήσεις με επενδυτές οι οποίες και ολοκληρώθηκαν χθες, με το ενδιαφέρον να καταγράφεται ισχυρό, για αυτό και η εισηγημένη ωθείται στο να αντλήσει ένα μεγαλύτερο πόσο.

Τα έσοδα από τη συγκεκριμένη προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για την μερική αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού και για την πληρωμή των δαπανών και εξόδων της προσφοράς.