Το 2021 αποτέλεσε μια χρονιά ανάκαμψης για την παγκόσμια οικονομία με σημάδια ισχυρών ρυθμών μεγέθυνσης παρόλο που, με την συμπλήρωση σχεδόν 2 ετών από την αξιολόγηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας του COVID-19 σε πανδημία οι επιπτώσεις, τόσο σε κοινωνικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο να είναι ακόμα αξιοσημείωτες. Τα παραπάνω αναφέρει η Space Hellas τονίζοντας ότι το εν λόγω έτος αποτέλεσε χρονιά “ορόσημο” και για την πορεία της εταιρείας μέσω της διεύρυνσης του εμπορικού αποτυπώματός της στην αγορά και μέσω σημαντικών επενδύσεων (Singular Logic, Epsilon Singular Logic, Sense One).

Ο Όμιλος Space εξακολούθησε να κινείται με επιτυχία στους άξονες της ανταγωνιστικότητας, τεχνογνωσίας και αποδοτικότητας. Σύμφωναμε την διοίκηση, η προσπάθεια του ομίλου να είναι ανταγωνιστικός, είναι συνεχής και βασίζεται ουσιαστικά στην τεχνογνωσία, στις δεξιότητες και την αφοσίωση των ανθρώπων του, καθώς και στις συνεχείς επενδύσεις με στόχο πάντα την αποδοτικότητα και δημιουργία αξίας.

Οπως είπε, μεταξύ άλλων, ο CEO της εταιρείας Ιωάννης Μερτζάνης κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ο όμιλος ανέλαβε μεγάλα και σημαντικά έργα τα οποία είτε ήδη υλοποιεί, είτε βρίσκονται στη φάση του σχεδιασμού και συνεχίζει να μετασχηματίζεται.

Ο όμιλος είδε να αυξάνεται ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του κατά 28% το 2021 στα 103,3 εκατ. ευρώ έναντι 0,7 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα ένα χρόνο πριν και είδε την κερδοφορία του να εκτινάσσεται στα ύψη. H σημαντική αύξηση, ποσοστού 27,98%, προκύπτει τόσο από τη συνεχιζόμενη αύξηση του μεριδίου αγοράς όσο και από την ενσωμάτωση των νέων εταιριών. Τα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου ανήλθαν στο ποσό των 4.620 χιλ. € έναντι του ποσού 1.791 χιλ. € της προηγούμενης περιόδου, σημειώνοντας αύξηση 157,96%. Η καθαρή θέση του Ομίλου ανέρχεται σε € 24.376 χιλ. έναντι ποσού € 18.078 χιλ.

Η επόμενη ημέρα

Σύμφωνα με την διοίκηση η Space Hellas έχοντας πραγματοποιήσει εντός του 2021 ένα πολύ σημαντικό επενδυτικό και αναπτυξιακό πλάνο με τις σημαντικές προσθήκες στον όμιλο των εταιριών Singular Logic, Epsilon Singular Logic και Sense One, ενισχύοντας τις δυνατότητες της στην ανάπτυξη λογισμικού και την ολοκλήρωση ψηφιακών εφαρμογών, ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία παρά τις αντίξοες συνθήκες.

Ένας πολύ σημαντικός αριθμός έργων σε τεχνολογίες αιχμής βρίσκεται υπό υλοποίηση από τον όμιλο Space Hellas για τα έτη 2022 και 2023, ενώ ταυτόχρονα οι προοπτικές ανάπτυξης διευρύνονται με την διεκδίκηση νέων έργων τα επόμενα έτη.

Ο κλάδος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, στον οποίο δραστηριοποιείται ο Όμιλος Space, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς για την Ελληνική οικονομία, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα. Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η Deloitte για λογαριασμό του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) ο κλάδος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έως το 2024 μπορεί να εισφέρει προστιθέμενη αξία 50 δισ. ευρώ στην ελληνική οικονομία και 500.000 νέες θέσεις εργασία. Η μελέτη διαπιστώνει ότι με την αξιοποίηση των κονδυλίων της ΕΕ που θα διατεθούν για την ψηφιοποίηση της οικονομίας και ειδικά με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ο κλάδος ΤΠΕ μπορεί να ξεπεράσει σε αξία τα 7,8 δισ. ευρώ το 2022.

Ελλειψη δυναμικού

Στο μείζον ζήτημα της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού αναφέρθηκε ο κ. Μερτζάνης στην Γενική Συνέλευση τονίζοντας ότι “η έλλειψη είναι ένα πρόβλημα, αλλά το προσπαθούμε” και πως η λύση θα βρεθεί μέσααπό την καλή συνεργασία με Πανεπιστήμια για την άντληση στελεχιακού δυναμικού, μέσα από προγράμματα για την ενσωμάτωση και εκπαίδευση προσωπικού.