Τιμή-στόχο 24,8 ευρώ για την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δίνει η Axia, την οποία περιλαμβάνει στις κορυφαίες επιλογές της διατηρώντας τη σύσταση «αγορά».

Ειδικότερα, αυξάνει την τιμή στόχο στα 24,8 ευρώ ανά μετοχή(από 21,20 ευρώ προηγουμένως) καθώς πλέον συμπεριλαμβάνει στην αποτίμηση της και την παραχώρηση της Αττικής Οδού. Το περιθώριο ανόδου για τον τίτλο φτάνει το 72%.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, «οι πολλαπλασιαστές αποτίμησης για τον όμιλο πρέπει να είναι πιο κοντά σε εταιρείες παραχωρήσεων με μεγάλη διάρκεια ζωής (παράδειγμα Ferrovial η οποία τελεί υπό διαπραγμάτευση με αποτίμηση 25x EV/EBITDA και >40x P/E). Η άσκηση αποτίμησης Sum-of-the-parts για κάθε ένα από τα assets ξεχωριστά, περιλαμβάνοντας και την Αττική Οδό πλέον καταλήγει σε τιμή στόχο 24,8 ευρώ/μτχ».

Όσον αφορά στις εκτιμήσεις, το adj.EBITDA για το 2023 αναμένεται στα 525 εκατ. ευρώ μειωμένο κατά 20% έναντι του 2022 σε συνέχεια της ομαλοποίησης των συνθηκών στην αγορά ενέργειας, ενώ για το 2024 μετά την ενοποίηση της Εγνατίας Οδού και της Αττικής Οδού (και τα δύο για μικρό μέρος του έτους) το adj.EBITDA αναμένεται να αυξηθεί κατά 22% στα 641 εκατ. ευρώ. Συνολικά αναμένεται για την περίοδο 2023-2028 adj.EBITDA CAGR 17,6% και EPS CAGR 19% καθώς τα νέα έργα μπαίνουν σε εμπορική λειτουργία.

Για το 2023 αναμένει μέρισμα 0,31 ευρώ ανά μετοχή, που σταδιακά θα φτάσει στα 0,70 ευρώ/μτχ το 2028.

Διαβάστε ακόμη: