Σε έως και 70 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται ο επενδυτικός σχεδιασμός της ΑΒ Βασιλόπουλος για φέτος, ενώ σε αντίστοιχα επίπεδα κινήθηκε και στη διάρκεια της περασμένης χρονιάς. Στο πλάνο περιλαμβάνονται ανακαινίσεις, λειτουργία νέων καταστημάτων, αναβάθμιση των λειτουργικών και παραγωγικών μονάδων, αλλά και των αποθηκών.

Η εταιρεία στο τέλος του 2021 απασχολούσε 14.774 άτομα (15.386 άτομα το 2020), από τα οποία το 63,55% είναι γυναίκες. Σημειώνεται ότι ο συνολικός αριθμός του προσωπικού από το 2020 στο 2021 ήταν μειωμένος κατά 612 άτομα, ενώ και φέτος έχει απομακρυνθεί μερίδα του προσωπικού με την εταιρεία να υποστηρίζει ότι προέρχεται αποκλειστικά από διοικητικές θέσεις και υψηλόβαθμα διευθυντικά πόστα.

Στο 1,56% το ποσοστό καθαρού κέρδους

Πέρυσι παρά το γεγονός ότι για μία ακόμα χρονιά η ΑΒ Βασιλόπουλος βρέθηκε κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ σε τζίρο το 2021, τα καθαρά κέρδη του μετά από φόρους ήταν ενισχυμένα κατά περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ (ποσοστό 8,6%), φτάνοντας τα 30,72 εκατ. ευρώ από 28,29 εκατ. ευρώ το 2020. Τα μεικτά κέρδη ήταν 537,8 εκατομμύρια ευρώ το 2020 από 557,1 εκατομμύρια ευρώ το 2020, μειωμένα κατά 3,47%. Σε ό,τι αφορά το τζίρο της επιχείρησης ήταν στα επίπεδα του 1,96 δισεκατομμυρίου ευρώ από 2,02 δισεκατομμύρια ευρώ το 2020, βαίνοντας μειούμενος κατά 2,69%.

Ως προς τους δείκτες αποδοτικότητας επί του κύκλου εργασιών το περιθώριο μεικτού κέρδους το 2021 ήταν 27,35% ενώ το περιθώριο κερδοφορίας μετά την αφαίρεση των φόρων ήταν 1,56%.

Αποπληρωμή προμηθευτών σε λιγότερο από τέσσερις μήνες

Να σημειωθεί ότι ο μέσος χρόνος αποπληρωμής των προμηθευτών από πλευράς της ΑΒ Βασιλόπουλος δεν υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες, καθώς ανέρχεται στις 115,3 ημέρες, ενώ η ίδια η αλυσίδα εισπράττει τις απαιτήσεις από τους πελάτες της σε 11,4 ημέρες μεσοσταθμικά.

Θα θυμίσουμε ότι η επιχείρηση παρά το γεγονός ότι παραμένει σταθερά κερδοφόρα, εντός της χρονιάς που διανύουμε έχει προχωρήσει σε σωρεία αλλαγών σε υψηλόβαθμα διοικητικά πόστα κάνοντας την αρχή με την αντικατάσταση του Βασίλη Σταύρου από τον Νίκο Λαβίδα αλλά και στη συνέχεια με δραστικές αλλαγές που πραγματοποίησε στη διοικητική ομάδα αλλά και με τις πρόσφατες απομακρύνσεις σημαντικού αριθμού στελεχών από τα κεντρικά γραφεία διοίκησης στα Σπάτα.

Ταυτόχρονα αύξησε τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα κατά 31,82 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης ήταν 71,53 εκατομμύρια ευρώ. Από το συγκεκριμένο ποσό, τα 65,45 εκατομμύρια ευρώ ήταν καταθέσεις σε λογαριασμούς όψεως και τα 6,07 εκατομμύρια ευρώ χρήματα στο ταμείο της ΑΒ Βασιλόπουλος. Η εταιρεία παρά το γεγονός ότι ήταν κερδοφόρα στη χρήση αποφάσισε να μην προχωρήσει στην διανομή μερίσματος.

Διαβάστε ακόμη: