Με το project «Material Loop» η Audi περνά στο επόμενο βήμα για τον ορισμό του κύκλου ζωής περισσότερων υλικών στην αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς εξετάζει την επαναχρησιμοποίηση των υλικών, στο πλαίσιο της ανακύκλωσης.

Αυτά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αφαιρούνται από τα οχήματα των πελατών στο τέλος του κύκλου ζωής τους και προωθούνται από την εταιρεία στην παραγωγή νέων αυτοκινήτων.

Μέχρι σήμερα, πολύ λίγα από τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή νέων οχημάτων ανακτώνται από τα παλιά αυτοκίνητα.

Ο χάλυβας, για παράδειγμα, συνήθως καταλήγει ως βιομηχανικός χάλυβας στον χώρο των κατασκευών μετά την ανακύκλωση οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

Η Audi θέλει να το αλλάξει αυτό επαναχρησιμοποιώντας δευτερεύοντα υλικά που προέρχονται από οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους και πάλι στην παραγωγή νέων αυτοκινήτων.

Τον Οκτώβριο του 2022 για παράδειγμα 100 οχήματα της Audi, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων και πρώην αυτοκινήτων εξέλιξης, αποσυναρμολογήθηκαν ως μέρος του κοινού project «Material Loop».

Η στοχευμένη αποσυναρμολόγηση μεμονωμένων εξαρτημάτων επέτρεψε τη διατήρηση δευτερογενών υλικών υψηλής ποιότητας, όπως για παράδειγμα μεγαλύτερα πλαστικά κομμάτια, ώστε να προωθηθούν στην ανακύκλωση.

Μετά την αποσυναρμολόγηση, αυτά που έμειναν από τα αμαξώματα των αυτοκινήτων τεμαχίστηκαν και ταξινομήθηκαν σε ομάδες υλικών που αποτελούνταν από χάλυβα, αλουμίνιο, πλαστικό και γυαλί, σε συνεργασία με τις εταιρείες που συμμετέχουν στο project.

Εκτός από τη δυνατότητα της επιστροφής υλικών στην αλυσίδα εφοδιασμού στο επίκεντρο βρίσκεται επίσης και η βελτίωση της ικανότητας ανακύκλωσης των υλικών στα μελλοντικά οχήματα της γερμανικής εταιρείας.

Διαβάστε περισσότερα