Η εταιρεία σημείωσε αύξηση 48.2% στα κέρδη εννεαμήνου σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ, το EBIDTA αυξήθηκε κατά 53.8% και διαμορφώθηκε στα 3.844 εκατ. ευρώ. Το γ’ τρίμηνο, οι ενοποιημένες πωλήσεις σημείωσαν αύξηση 29.6% έναντι του περυσινού τριμήνου (σε απόλυτα μεγέθη, +1.619 εκ. ευρώ) και το EBIDTA, 11.4% (σε απόλυτα μεγέθη, 0.171 εκ. ευρώ)

Το μεικτό κέρδος των ενοποιημένων πωλήσεων το εννεάμηνο του 2022 έναντι του αντίστοιχου της περυσινής περιόδου είναι μειωμένο κατά 4.9%, που αποδίδεται κυρίως στην αρνητική επίδραση της συναλλαγματικής ισοτιμίας EUR / USD, δεδομένου ότι η εταιρεία πραγματοποιεί πολύ σημαντικό μέρος των εισαγωγών της από την Κίνα, οι οποίες τιμολογούνται σε δολάριο Ηνωμένων Πολιτειών.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2.186 εκ. ευρώ έναντι 2.671 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου, σημειώνοντας μείωση 18.1%, η οποία οφείλεται στη επίδραση της αρνητικής αποτίμησης των χρεογράφων που κατείχε ο όμιλος, κατά την 30ή Σεπτεμβρίου 2022.

Ο τραπεζικός δανεισμός στο τέλος του εννεάμηνου διαμορφώθηκε στα 2 εκ. ευρώ. Η μείωση των διαθεσίμων και επενδύσεων οφείλεται στην αύξηση των αγορών εμπορευμάτων, προκειμένου η εταιρεία να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Συγκεκριμένα, τα κρίσιμα οικονομικά μεγέθη το εννεάμηνο του 2022 διαμορφώθηκαν ως ακολούθως:

Οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και του πολέμου στην Ουκρανία έχουν μικρή επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου στη παρούσα φάση, όμως η διοίκηση διατηρεί επιφυλάξεις για τις αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις που θα προκληθούν, από ενδεχόμενη επιδείνωσή τους.

Η διοίκηση εκτιμά ότι δε διαφαίνεται μέχρι τη λήξη της τρέχουσας χρήσης οιαδήποτε αβεβαιότητα ως προς την συνέχιση της δραστηριότητας, τις πωλήσεις και την εφοδιαστική αλυσίδα, τόσο της εταιρείας όσο και των λοιπών οντοτήτων που ανήκουν στον όμιλο. Η εταιρεία διαθέτει ισχυρή ρευστότητα, διαθέσιμα τραπεζικά όρια χρηματοδότησης, ενώ, κίνδυνος επισφάλειας δεν υφίσταται μέχρι σήμερα.

Η διοίκηση έχει ολοκληρώσει περίπου το 65% των συναλλαγών που αφορούν την απόκτηση γειτνιαζόντων εκτάσεων γης συνολικού εμβαδού 50.000 τετραγωνικών μέτρων έως 60.000 τετραγωνικών μέτρων στην περιοχή της Ελούντας Λασιθίου Κρήτης, στο πλαίσιο της νέας δραστηριότητας στον τομέα ανάπτυξης πολυτελών τουριστικών καταλυμάτων και προχωρά με ταχείς ρυθμούς, στην ολοκλήρωση και των υπόλοιπων σχετικών δικαιοπραξιών.

Διαβάστε ακόμη: