Εξαιρετικές αποδόσεις κατέγραψαν τα Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια (Α/Κ) καταλαμβάνοντας κορυφαίες θέσεις στις κατηγορίες τους για άλλη μια χρονιά.

Οι αποδόσεις αυτές ευνόησαν, τόσο τους παλιούς μεριδιούχους όσο και τους νέους επενδυτές που εμπιστεύτηκαν τις αποταμιεύσεις τους στα προϊόντα της Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. και οδήγησαν σε αξιοσημείωτη αύξηση του ενεργητικού των υπό διαχείριση Α/Κ της Εταιρείας κατά Ευρώ 0,8 δισ. (+55%) το 2021.

Οι πρωτιές των Alpha Αμοιβαίων Κεφαλαίων επιβεβαιώνουν ότι αποτελούν μία διαχρονικά αξιόπιστη επενδυτική επιλογή. Στόχος της Εταιρείας είναι να αποτελεί την πρώτη επιλογή των επενδυτών για την επίτευξη σημαντικών αποδόσεων καθώς και για το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και επαγγελματισμού
των στελεχών της.

Στην κορυφή σε παγκόσμιες επενδύσεις

Την πρώτη θέση στην κατηγορία του εξασφάλισε το Alpha Global Blue Chips Μετοχικό Classic (+31,8%), ένα μετοχικό χαρτοφυλάκιο που απαρτίζεται από τις κορυφαίες πολυεθνικές εταιρείες διεθνώς, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη απόδοση ανάμεσα σε όλα τα Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια. Επίσης, το Alpha Fund of Funds Cosmos Stars USA Μετοχικό Classic με απόδοση +30,8% κατετάγη πρώτο στην κατηγορία του. Αξιοσημείωτο είναι ότι τα δύο παραπάνω διεθνή Α/Κ, διατηρούν επίσης την πρώτη θέση σε ορίζοντα τριετίας και πενταετίας στις κατηγορίες τους, αποδεικνύοντας τη διαχρονική υπεροχή τους.

Επίσης, στην κορυφή των αποδόσεων της κατηγορίας του βρίσκεται το Alpha Global Allocation Μικτό Classic (+15,8%), που πλέον είναι το μεγαλύτερο στην ελληνική αγορά, προσελκύοντας τις υψηλότερες τοποθετήσεις στον κλάδο των Α/Κ. Επιπρόσθετα, έχει λάβει την υψηλότερη διάκριση (5 αστέρια) από τον
οίκο αξιολόγησης Morningstar, ως αναγνώριση των επιδόσεων του, έναντι του Διεθνούς Ανταγωνισμού (SICAV) της κατηγορίας του.

Παράλληλα, εξαιρετική απόδοση κατέγραψε και το Alpha (LUX) Global Themes ESG FoF EUR (+20,6%) το 2021 και (+37,4%) κατά τη μόλις διετή πορεία του. Πρόκειται για ένα καινοτόμο Α/Κ που ενσωματώνει κριτήρια ESG (περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης) στην επιλογή των επενδύσεων, προάγοντας παράλληλα τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Πρωτιές σε επενδύσεις στην ελληνική αγορά

Μεταξύ των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που επενδύουν στην ελληνική αγορά, ξεχωρίζει το Alpha Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων Classic (4,8%) λαμβάνοντας την πρώτη θέση στην κατηγορία του. Επιπρόσθετα, το Alpha Ελληνικό Μικτό Classic (+9,1%) κατατάσσεται στα κορυφαία Α/Κ αντίστοιχης επενδυτικής πολιτικής το 2021, καθώς και σε ορίζοντα τριετίας και πενταετίας.

Yψηλές αποδόσεις πέτυχαν επίσης τα Α/Κ Alpha Επιθετικής Στρατηγικής Ελληνικό Μετοχικό Classic (+19,0%) και Alpha Blue Chips Ελληνικό Μετοχικό Classic (+17,0%), που υπερέχουν σημαντικά της απόδοσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (10,4%).