Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων προχωρά σε αυτεπάγγελτη έρευνα για τις ακινητοποιήσεις των δύο αμαξοστοιχιών της Hellenic Τrain (πρώην ΤΡΑΙΝΟΣΕ), προκειμένου να διερευνηθούν ενδελεχώς όλες οι καταγγελίες των επιβατών για τα δύο περιστατικά.

Συγκεκριμένα, μετά την ταλαιπωρία των επιβατών εξαιτίας της ακινητοποίησης δύο αμαξοστοιχιών της Hellenic Τrain και συνακόλουθα τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στο σιδηροδρομικό δίκτυο, η ΡΑΣ γνωστοποιεί την έναρξη διεξαγωγής αυτεπάγγελτης έρευνας, κατά την οποία «θα διερευνηθούν ενδελεχώς όλες οι καταγγελίες των επιβατών για τα δύο συμβάντα», επισημάνθηκε στην επίσημη ανακοίνωση.

Η διεξαγωγή της αυτεπάγγελτης έρευνας θα κινηθεί σε δύο επίπεδα.

Αρχικά, στη διερεύνηση πιθανολογούμενων παραβάσεων της σιδηροδρομικής επιχείρησης και του διαχειριστή υποδομής σε ζητήματα ασφάλειας και δεύτερον, στα θέματα που άπτονται της εφαρμογής του ευρωπαϊκού κανονισμού για τα δικαιώματα των επιβατών.

Τα δικαιώματα των επιβατών

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις οφείλουν να εφαρμόζουν τα παρακάτω:

  • Ταξιδιωτικές πληροφορίες. Η εταιρεία οφείλει να παράσχει έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση πριν αλλά και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, για οιαδήποτε δραστηριότητα ή έκτακτο συμβάν, το οποίο είναι δυνατόν να διακόψει ή να καθυστερήσει την υπηρεσία μεταφοράς, που είναι υπόχρεη έναντι του εκάστοτε επιβάτη.
  • Επιστροφή χρημάτων και επαναδρομολόγηση. Αν η καθυστέρηση άφιξης στον τελικό προορισμό υπερβεί τα 60 λεπτά, οι επιβάτες έχουν δικαίωμα επιστροφής του κομίστρου στο ακέραιο για το μέρος ή τα μέρη του ταξιδιού που δεν πραγματοποιήθηκαν.
  • Συνέχιση του ταξιδιού ή επαναδρομολόγηση, υπό συγκρίσιμες συνθήκες μεταφοράς, προς τον τελικό προορισμό και με την πρώτη ευκαιρία ή σε ύστερη ημερομηνία κατά την προαίρεση του επιβάτη.
  • Αποζημίωση κομίστρου. Ο επιβάτης μπορεί να αιτηθεί αποζημίωσης για καθυστερήσεις.

Αναλυτικά:

  • 25% του κομίστρου, για καθυστέρηση 60 έως 119 λεπτών.
  • 50% του κομίστρου, για καθυστέρηση 120 λεπτών και άνω.

Συνδρομή. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην άφιξη ή την αναχώρηση, οι επιβάτες πρέπει να είναι ενήμεροι σχετικά με την κατάσταση, όπως επίσης να γνωστοποιείται από τη σιδηροδρομική επιχείρηση, τόσο η εκτιμώμενη ώρα αναχώρησης όσο και η εκτιμώμενη ώρα άφιξης.

Επίσης, στην περίπτωση καθυστέρησης που υπερβαίνει τα 60 λεπτά, η εκάστοτε εταιρεία οφείλει να προσφέρει δωρεάν:

  • Γεύματα και αναψυκτικά ανάλογα με τον χρόνο αναμονής.
  • Ξενοδοχείο ή άλλο κατάλυμα και μεταφορά μεταξύ του σιδηροδρομικού σταθμού και του τόπου καταλύματος.

Αν η αμαξοστοιχία είναι ακινητοποιημένη εκτός σταθμού, η σιδηροδρομική επιχείρηση φροντίζει για την έγκαιρη και ασφαλή μεταφορά των επιβατών από την αμαξοστοιχία στον σταθμό, ενώ οφείλει να λάβει μέριμνα και να αντιμετωπίσει τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και εκείνων με μειωμένη κινητικότητα όπως και τα πρόσωπα που τούς συνοδεύουν.