Τέσσερα είναι τα επενδυτικά σχήματα που  υπέβαλαν ενδιαφέρον για την εξαγορά του 20% της θυγατρικής «Αριάδνη Interconnection ΑΕΕΣ» του Ομίλου ΑΔΜΗΕ.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η συγγενής εταιρεία Όμιλος ΑΔΜΗΕ ΑΕ ανακοινώνει ότι έχει ολοκληρωθεί η φάση της υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Φάση Α) για τη διαγωνιστική διαδικασία σχετικά με την πώληση του 20% του μετοχικού κεφαλαίου της 100% θυγατρικής της εταιρείας «Αριάδνη Interconnection ΑΕΕΣ».

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές που κατέθεσαν εκδήλωση ενδιαφέροντος (ΕοΙ) είναι οι εξής:

i. Κοινοπραξία των εταιρειών Macquarie Super Core Infrastructure Fund SCSp, και Phaethon Holdings Single Member S/A
ii. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
iii. Terna SpA
iv. StateGrid International Development Belgium Limited

Εντός Οκτωβρίου, η ΑΔΜΗΕ ΑΕ θα αξιολογήσει τις υποβληθείσες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος (Eols), για το αν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής. Κατόπιν, οι επιλεγέντες επενδυτές θα κληθούν να καταθέσουν τις δεσμευτικές προσφορές τους για την επόμενη φάση της υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών (Φάση Β). Οι δεσμευτικές προσφορές αναμένεται να κατατεθούν έως τα τέλη Ιανουαρίου 2023, καταλήγει η ανακοίνωση του ΑΔΜΗΕ.

Διαβάστε ακόμη: