Με το ποσό του 1.264.000,00 ευρώ ενισχύει οικονομικά το το Υπουργείο Πολιτισμού τα Πολυθεματικά Φεστιβάλ/Δράσεις μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων. Στόχος των επιχορηγήσεων είναι η υποστήριξη του έργου των πολιτιστικών φορέων, σε όλη την Ελλάδα, με σκοπό τη δημιουργία/ανάπτυξη πολυθεματικών φεστιβάλ, εκείνων δηλαδή, που περιλαμβάνουν περισσότερες από μία θεματικές δραστηριότητες δηλαδή εικαστικά και χορός, θέατρο και μουσική κ.α.

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή εξέτασε λεπτομερώς τις 242 προτάσεις για επιχορήγηση ή/και αιγίδα που υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα και ηλεκτρονικά μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων από εγγεγραμμένους σε αυτό φορείς, κατά το χρονικό διάστημα από 20.12.2023 έως και 13.02.2024. Από τις 242 προτάσεις που υπεβλήθησαν, οι 174 αξιολογήθηκαν θετικά για επιχορήγηση ή επιχορήγηση και αιγίδα.

Προτεραιότητες του Υπουργείο Πολιτισμού στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας αποτελούν η υποστήριξη και η ανάπτυξη της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας και παραγωγής, η ανάδειξη νέων και πρωτότυπων/καινοτόμων ιδεών καλλιτεχνικής έκφρασης και πολιτιστικής δράσης, η υποστήριξη του έργου νέων καλλιτεχνών και η ενίσχυση νέων καλλιτεχνικών ρευμάτων, η ανάπτυξη του κοινού και η διάχυση των πολιτιστικών αγαθών μεταξύ των πολιτών, η ενίσχυση των διατομεακών/διακαλλιτεχνικών δράσεων Σύγχρονου Πολιτισμού και η ενθάρρυνση των δημιουργικών συνεργειών στην Ελλάδα και διεθνώς, η ενίσχυση της πολιτιστικής και δημιουργικής οικονομίας ως πυλώνα κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η ανάπτυξη δράσεων στην Περιφέρεια με σκοπό την στήριξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού κάθε περιοχής και η συμβολή στην οικονομική αναζωογόνηση των τοπικών κοινωνιών, η προαγωγή της ισότητας στην πρόσβαση, στη συμμετοχή και στην εξοικείωση με το σύγχρονο πολιτιστικό γίγνεσθαι, με έμφαση στους νέους, στις ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς και στα ειδικά κοινά, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η συμβολή στην αποδοχή της διαφορετικότητας, η ενδυνάμωση της γνώσης για ένα ακόμα πιο βιώσιμο περιβάλλον, μέσα από υπεύθυνες κοινωνικά δράσεις, η προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού και της ψηφιακής καινοτομίας στον χώρο του πολιτισμού και η ενίσχυση του κύρους και της φήμης της ελληνικής σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας στο εξωτερικό και η ανάδειξη της Ελλάδας ως ισχυρού και αναγνωρίσιμου πόλου ανάπτυξης του Σύγχρονου Πολιτισμού.

Όπως τόνισε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη «Η πρόσκληση για τα πολυθεματικά φεστιβάλ/δράσεις στοχεύει στην ενίσχυση της περιφερειακής πολιτιστικής δραστηριότητας και στον δημιουργικό συνδυασμό των τεχνών του Σύγχρονου Πολιτισμού, αναδεικνύοντας την πολιτιστική ποικιλομορφία της Ελλάδας. Η διαχρονική στήριξη και ενίσχυση των δραστηριοτήτων των πολιτιστικών φορέων της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας, με την ανάδειξη νέων δημιουργών για την παραγωγή καινοτόμων τεχνουργημάτων, η ενθάρρυνση πρότυπων συνεργειών, εντός και εκτός Ελλάδας, προκειμένου να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή αλλά και η εντόπια οικονομική ανάπτυξη, με το άνοιγμα νέων θέσεων εργασίας, αποτελούν προτεραιότητα για το Υπουργείο Πολιτισμού. Όπως προτεραιότητά μας είναι και η πρόσβαση, η ισότιμη συμμετοχή και η εξοικείωση των νέων, των ειδικών κοινών και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, με τη σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία. Από το 2024, οι μεμονωμένες επιχορηγήσεις συγκροτούν πλέον τη Δημιουργική Ελλάδα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση και ανατροφοδότηση του πολιτισμού και στην ενδυνάμωση της κοινωνικής ταυτότητας».

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού Χρίστος Δήμας, δήλωσε τα εξής: «Ενισχύουμε τα Πολυθεματικά Φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα, τα οποία εκφράζουν μια πολιτιστική ποικιλομορφία και συνδυάζουν διάφορες μορφές τέχνης. Πρόκειται για δράσεις που προσδίδουν πολύ δυναμικό αποτύπωμα πολιτισμού και συμμετοχής στις τοπικές κοινωνίες. Παράλληλα, τα Πολυθεματικά Φεστιβάλ, δίνουν την ευκαιρία σε δημιουργικές ομάδες που προέρχονται από διαφορετικές πτυχές της τέχνης, να συνεργαστούν και να αποδώσουν μια συλλογική εμπειρία για το κοινό, που να εμπεριέχει ταυτόχρονα μουσική, θέατρο, χορό, εικαστικά κ.α.»

Υπενθυμίζεται, πως το πρόγραμμα «Δημιουργική Ελλάδα – Επιχορηγήσεις Σύγχρονου Πολιτισμού 2024» υποστηρίζει έμπρακτα το Σύγχρονο Πολιτισμό σε όλη τη χώρα. Βασική επιδίωξη του είναι η ενίσχυση και ανάδειξη αξιόλογων πολιτιστικών εκδηλώσεων/δράσεων/πρωτοβουλιών σε όλους τους τομείς, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ανανέωση του ενδιαφέροντος των πολιτών για τις σύγχρονες καλλιτεχνικές δημιουργίες.

Διαβάστε ακόμη