Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία έχει αναλάβει το τελευταίο διάστημα η WIND Ελλάς. Η εταιρεία τοποθετεί ειδικές αποσπώμενες ράμπες σε όλα τα καταστήματά της πανελλαδικά για να έχουν εύκολη και άμεση πρόσβαση άτομα με κινητικά προβλήματα. Με τον τρόπο αυτόν στηρίζει το δικαίωμα τους για πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή σε όλες πτυχές της καθημερινής κοινωνικής ζωής και προάγει την αυτονομία τους.

Η εταιρεία έχει ήδη διαθέσει σε πάνω από 180 καταστήματα της ειδικές φορητές ράμπες πρόσβασης, οι οποίες πληρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές, ώστε να γίνει πλέον εφικτή η προσέγγιση του καταστήματος από όλους . Με αυτόν τον τρόπο η WIND προάγει την ασφαλή και καθολική πρόσβαση για τους επισκέπτες των καταστημάτων συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς.

Ο Αλέξανδρος Γλύκας, Διευθυντής καταστημάτων WIND αναφέρει σχετικά: «Η άριστη εξυπηρέτηση είναι η πιο σημαντική δέσμευση απέναντι στους πελάτες μας, φροντίζοντας σε κάθε σημείο επαφής να τους προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Την ίδια στιγμή στηρίζουμε την ισότιμη και αυτόνομη πρόσβαση στα καταστήματά μας από τα άτομα που αντιμετωπίζουν κάποιο κινητικό πρόβλημα».