Η Αγορά Εναλλακτικών Επενδύσεων του Ηνωμένου Βασιλείου κατέγραψε τον χαμηλότερο αριθμό αρχικών δημόσιων εγγραφών (IPO) από το 2009 το δεύτερο τρίμηνο του 2022. Χαρακτηριστικό της εικόνας είναι ότι μόλις μια εταιρεία συγκέντρωσε £6 εκατομμύρια, σύμφωνα με έρευνα του ομίλου UHY Hacker Young.

Το τελευταίο τρίμηνο που παρουσίασε δραστηριότητα IPO σε τόσο χαμηλό επίπεδο ήταν το πρώτο τρίμηνο του 2009, μετά την έναρξη της οικονομικής κρίσης, με μόνο μία δημόσια εγγραφή που συγκέντρωσε £3 εκατομμύρια.

Αντίθετα, το δεύτερο τρίμηνο του 2021 είχε 16 IPO που συγκέντρωσαν £218 εκατομμύρια. Η UHY Hacker Young λέει ότι το ενδιαφέρον για τις IPO έχει πληγεί από την πτώση των χρηματιστηρίων τους τελευταίους μήνες, με τον δείκτη FTSE AIM All-Share να έχει υποχωρήσει πάνω από 25% μέχρι στιγμής εφέτος.

«Πολλές δημόσιες εγγραφές στην Αγορά Εναλλακτικών Επενδύσεων έχουν σταματήσει τους τελευταίους μήνες», δήλωσε ο Colin Wright, Πρόεδρος και Συνεργάτης του Ομίλου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στα ύψη ο πληθωρισμός και η αβεβαιότητα

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δει τον πληθωρισμό στα ύψη, με την Τράπεζα της Αγγλίας να αυξάνει τα επιτόκια για να τον συγκρατήσει. Η ποιότητα των εταιρειών στην Εναλλακτική Αγορά αλλά και την κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου για μικρές και μεσαίες εταιρείες, έχει βελτιωθεί πρόσφατα με λιγότερες αποχωρήσεις λόγω αφερεγγυότητας, είπε ο όμιλος, γεγονός που θέτει την AIM σε καλή θέση για ανάκαμψη.

«Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κύμα εταιρειών που εγκαταλείπουν την αγορά ή πτωχεύουν και αναμένουμε ότι οι IPO θα επιστρέψουν γρήγορα μόλις περάσει αυτή η περίοδος αστάθειας», δήλωσε ο Wright. «Η Εναλλακτική Αγορά βρίσκεται σε διαφορετικό μέρος από εκείνο που ακολουθούσε την οικονομική κρίση».