«Θερμό καλοκαίρι» περιμένει η UBS, καθώς οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες αρχίζουν να μειώνουν τα επιτόκια, ως απάντηση στην αδύναμη οικονομική ανάπτυξη και την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Οι μειώσεις επιτοκίων θα μπορούσαν να σημαίνουν αύξηση των αποτιμήσεων των μετοχών, λόγω της βελτίωσης του επενδυτικού κλίματος, όμως η επίδραση στα εταιρικά κέρδη ίσως αργήσει να φανεί, εκτιμούν οι αναλυτές του ελβετικού επενδυτικού οίκου.

Αφότου η Swiss National Bank (SNB) της Ελβετίας και η Riksbank της Σουηδίας έγιναν οι πρώτες μεγάλες κεντρικές τράπεζες που άνοιξαν τον κύκλο της μείωσης των επιτοκίων, η UBS εκτιμά ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Τράπεζα της Αγγλίας θα ακολουθήσουν τον Ιούνιο, με την Fed να κάνει την πρώτη κίνησή της τον Σεπτέμβριο.

Η βελτίωση του επενδυτικού κλίματος και τα χαμηλότερα επιτόκια θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις αποτιμήσεις των μετοχών, όμως το όφελος για τα εταιρικά αποτελέσματα από τη βελτίωση των καταναλωτικών δαπανών και των επιχειρηματικών επενδύσεων, καθώς και από τη μείωση του κόστους δανεισμού, ίσως να εμφανιστεί με καθυστέρηση, αφού τα οφέλη για την πραγματική οικονομία θα χρειαστούν χρόνο για να γίνουν αισθητά.

Επίσης, η UBS τονίζει ότι για την Ευρώπη είναι σημαντικές τόσο οι νομισματικές αποφάσεις στις χώρες που αποτελούν τους βασικούς εμπορικούς εταίρους της όσο και οι επιτοκιακές διαφορές.

Κατόπιν τούτων, η UBS αναβάθμισε την πρόβλεψή της για το P/E του πανευρωπαϊκού δείκτη Stoxx 600 μεταξύ του 13,5 και 14,6.

Η επενδυτική στρατηγική

Μετοχές αξίας έναντι μετοχών ανάπτυξης: Η UBS σημειώνει ότι υπάρχουν επιχειρήματα και για τις δύο επιλογές. Με τα επιτόκια να μειώνονται, οι μετοχές αξίας ίσως ωφεληθούν γιατί οι μερισματικές αποδόσεις τους φαίνονται πιο ελκυστικές σε σχέση με τις αποδόσεις  των ομολόγων. Οι μετοχές ανάπτυξης ωφελούνται από τα χαμηλότερα βραχυπρόθεσμα επιτόκια, αλλά το όφελος αυτό ίσως είναι λιγότερο εμφανές, καθώς η μείωση των μακροπρόθεσμων επιτοκίων προβλέπεται μικρότερη.

Τράπεζες: Κατά μέσο όρο, ο κλάδος αντιμετωπίζει μια αρνητική επίδραση της τάξης του 10% στα καθαρά επιτοκιακά έσοδα για κάθε μείωση των επιτοκίων κατά 1 ποσοστιαία μονάδα. Όμως, η μικρή μείωση των επιτοκίων μπορεί να είναι τελικά θετική για τον κλάδο, ο οποίος αυτή τη στιγμή κινείται 10% χαμηλότερα από τις τιμές-στόχους που έχει δώσει η UBS και εμφανίζει discount 45% σε όρους P/E έναντι του Stoxx 600. Τα χαμηλότερα επιτόκια αναμένεται να μειώσουν τον πιστωτικό κίνδυνο και να ενισχύσουν την ζήτηση για δάνεια, στηρίζοντας τα αποτελέσματα των τραπεζών.

Real Estate: Ο κλάδος τείνει να υπερ-αποδίδει σε bull markets των ομολόγων, όταν δηλαδή οι αποδόσεις τους υποχωρούν. Τα χαμηλότερα επιτόκια θα βοηθήσουν στην τόνωση των νέων projects. Η UBS εκφράζει προτίμηση για τομείς του real estate που έχουν καλή δομική ζήτηση, όπως τα  data centres, τα logistics, τα υψηλής ποιότητας γραφεία, η αγορά της Ισπανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Εταιρείες κοινής ωφέλειας: Η τάση του «υψηλότερα επιτόκια για περισσότερο καιρό» έχει οδηγήσει τον κλάδο σε υπο-αποδόσεις, αλλά η UBS εκτιμά ότι θα ωφεληθεί τα επόμενα χρόνια λόγω του γεγονότος ότι εμφανίζει χαρακτηριστικά αξίας αλλά και ανάπτυξης.

Οι επιλογές

Η UBS αναζήτησε μετοχές που επηρεάζονται από τις αλλαγές των επιτοκίων αλλά και από τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των κεντρικών τραπεζών. Ανάμεσα στις μετοχές που επηρεάζονται θετικά είναι οι Euronext, JD Sports, Melrose, και Adidas, ενώ αρνητικά επηρεάζονται οι Burberry, AstraZeneca και Unilever.