Έλλειμμα 1.682 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 1.726 εκατ. ευρώ τoν αντίστοιχο μήνα του 2021, παρουσίασε το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης το Ιανουάριο του 2022.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, σε πρωτογενές επίπεδο, το έλλειμμα κεντρικής διοίκησης διαμορφώνεται στα 429 εκατ. ευρώ από 1,6 δισ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τον Ιανουάριο του 2022, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 3.157 εκατ. ευρώ, από 3.046 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 4.333 εκατ. ευρώ, από 4.366 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2021.