Στην πρώτη πράσινη ομολογιακή της έκδοση προχωρά σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς. Το βιβλίο προσφορών άνοιξε, με την αρχική καθοδήγηση για το επιτόκιο να διαμορφώνεται στη ζώνη του 4%.

Το βιβλίο προσφορών στοχεύει στην άντληση κεφαλαίων 300 – 500 εκατ. ευρώ, τα οποία θα αποτελέσουν πρόσθετη ρευστότητα στο πλαίσιο της κάλυψης των υποχρεώσεων MREL (Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων που πρέπει να καλύψουν οι τράπεζες μέχρι το τέλος του 2025), η οποία θα κατευθυνθεί στη χρηματοδότηση ΑΠΕ, φωτοβολταϊκών και του προγράμματος «Εξοικονομώ».

Ανάδοχοι της έκδοσης του ομολόγου της Πειραιώς έχουν αναλάβει οι: Goldman Sachs, Bank of America – Merrill Lynch, BNP Paribas, Morgan Stanley, Nomura και UBS. Ενόψει της έκδοσης, χθες και προχθές η Τράπεζα πραγματοποίησε επαφές με 25 επενδυτές και το ενδιαφέρον αναμένεται ισχυρό.

Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς έχει καλύψει ουσιαστικά τις υποχρεώσεις για άντληση κεφαλαίων για φέτος μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 1,38 δισ. ευρώ τον Απρίλιο και την έκδοση του ομολόγου ΑΤ1 των 600 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο.

Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα είχε εκδώσει και δύο ομόλογα Tier II εντός του 2020, αντλώντας κεφάλαια 900 εκατ. ευρώ. Η νέα και πρώτη πράσινη ομολογιακή έκδοση για την Τράπεζα πραγματοποιείται, αξιοποιώντας το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται στις αγορές, αλλά και το θετικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί για την ίδια την Τράπεζα μετά τη δραστική υλοποίηση του σχεδίου εξυγίανσής της με αιχμή τη μείωση των κόκκινων δανείων.

Ηδη οι προσφορές έχουν ανέλθει σε 900 εκατ. ευρώ για το πράσινο ομόλογο preferred senior, διάρκειας 6 ετών με το αρχικό επιτόκιο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του 4%. Η έκδοση αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Caa1 από την S&P και Moody’s.

Το βιβλίο αναμένεται να κλείσει αργότερα σήμερα.