Σε μία προσπάθεια διείσδυσης στην αναδυόμενη αγορά του πράσινου υδρογόνου και επιτάχυνσης της απανθρακοποίησης της διαδικασίας παραγωγής καυσίμων στα διυλιστήρια της, η TotalEnergies ανακοίνωσε πως σχεδιάζει να προβεί σε μειοδοτικό διαγωνισμό για αγορά 500.000 τόνων πράσινου υδρογόνου κάθε χρόνο στην Ευρώπη.

Σημειώνεται πως αυτός ο όγκος αντιστοιχεί σχεδόν στο ήμισυ της τρέχουσας κατανάλωσης γκρίζου υδρογόνου στη Γαλλία (περίπου 900.000 τόνοι).

Με αυτά τα μεγέθη, η TotalEnergies θεωρεί πως θα είναι σε θέση να “απανθρακώσει” όλο το υδρογόνο που καταναλώνεται στα ευρωπαϊκά διυλιστήρια της έως το 2030. Επισημαίνεται ότι εκτός από τα δύο γαλλικά βιοδιυλιστήρια του, ο όμιλος διαθέτει έξι διυλιστήρια στη Γηραιά Ήπειρο: τρία στη Γαλλία, ένα στο Βέλγιο, ένα στη Γερμανία και ένα στην Ολλανδία.

Σύμφωνα με εκτίμηση της TotalEnergies, οι εκπομπές CO2 από τις εγκαταστάσεις διύλισης και πετροχημικών στην Ευρώπη ανέρχονται σε 20,9 εκατομμύρια τόνους ετησίως. Με τη μετάβαση στη χρήση 100% πράσινου υδρογόνου στα διυλιστήρια της (που δεν θα παράγεται πλέον από αέριο αλλά από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας), η TotalEnergies ισχυρίζεται ότι μπορεί να αποφύγει 5 εκατομμύρια τόνους εκπομπών CO2 κάθε χρόνο.

Σύμφωνα με το Γραφείο ΟΕΥ Παρισίου με την υψηλή εκπομπή διοξειδίου του άνθρακος (CO2), η διαδικασία διύλισης καταναλώνει αέριο για τη θέρμανση των προϊόντων αλλά και για την παραγωγή “γκρίζου” υδρογόνου που χρησιμοποιείται για την αφαίρεση του θείου από τα καύσιμα και τον “καθαρισμό” τους πριν από την εμπορία τους.

Τα ευρωπαϊκά σχέδια

Προκειμένου υλοποιήσει το προαναφερθέν σχέδιό της, η TotalEnergies θα πρέπει να μπορέσει να βρει παραγωγούς ικανούς να της προμηθεύσουν όλους αυτούς τους όγκους, μία δύσκολη ανεύρεση, ιδίως αν ληφθεί υπόψη η χαμηλή παραγωγή πράσινου υδρογόνου που διατίθεται σήμερα στην αγορά. Ωστόσο, τα ευρωπαϊκά σχέδια υποστήριξης εξάπλωσης χρήσης του υδρογόνου, αναμένεται να συνδράμουν σημαντικά στο εν θέματι σχέδιο της εταιρείας.

Η συνολική πρόκληση για την TotalEnergies -ιδίως για μελλοντικές συμβάσεις των οποίων οι όγκοι θα είναι σημαντικά μεγαλύτεροι, συνίσταται στον περιορισμό του πρόσθετου κόστους του πράσινου υδρογόνου-σε σύγκριση με αυτό του γκρίζου υδρογόνου που χρησιμοποιείται σήμερα-προκειμένου περιοριστεί η πληθωριστική επίδραση στο κόστος διύλισης.

Σε κάθε περίπτωση, το σχέδιο απανθρακοποίησης της γαλλικής ενεργειακής εταιρείας αναμένεται να είναι κοστοβόρο, δεδομένου ότι το υδρογόνο που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι δύο έως τρεις φορές πιο ακριβό από το αντίστοιχο που παράγεται από φυσικό αέριο. Η δε τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή αυτού του υδρογόνου είναι καθοριστική: αποτελεί περίπου το 70% της τιμής του παραγόμενου πράσινου μορίου υδρογόνου.

Διαβάστε ακόμη: