Μια περίεργη ιστορία λαθρεμπορίου λιπασμάτων και σιτηρών, κυρίως διά μέσω Βουλγαρίας από την οποία ξεπλένονται κλεμμένα κυρίως προϊόντα και αναζητείται εναγωνίως ρευστότητα σε cash, διερευνούν οι Αρχές και οι Μυστικές Υπηρεσίες Ελλάδας και ΗΠΑ!

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως πίσω από το σύστημα λαθρεμπορίου που δρα στην βαλκανική και έχει ως σημείο αναφοράς και τελικό αποδέκτη την Ελλάδα, βρίσκονται και ρωσικά συμφέροντα που προσπαθούν να εξασφαλίσουν ρευστότητα μέσα από την νομιμοποίηση και το ξέπλυμα των προϊόντων αυτών στην Ελλάδα!

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ήδη οι Υπηρεσίες έχουν κάνει το εν λόγω σύστημα λαθρεμπορίου λιπασμάτων «φύλλο και φτερό» και ήδη έχει προωθηθεί σχετικός φάκελος, όπως και στην περίπτωση Τράγκα, στην Αρχή για το ξέπλυμα, η οποία και αναμένεται να αναλάβει δράση, παγώνοντας τραπεζικούς λογαριασμούς και ελέγχοντας τις σχέσεις με τον ρωσικό παράγοντα…